Sökning: "Detail planning"

Visar resultat 1 - 5 av 291 uppsatser innehållade orden Detail planning.

 1. 1. Exploring shopfloor data collection challenges within ETO and its impact on Production Planning and Control : Master thesis

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Florian Alain Kivuto; [2022]
  Nyckelord :ETO; data collection; ETO production; Engineering-to-order; Project-based organization;

  Sammanfattning : The increasing trends towards customization which has also been emphasized as a competitive advantage have resulted in engineering-to-order (ETO) companies having a leading role in many industries. However, in parallel with this digital information and technological advancement is rising, and companies are aiming to improve their processes to consequently reach greater success in their operations. LÄS MER

 2. 2. Climate change adaptation and sea level rise : A comparative analysis of municipal climate change adaptation progress in southern Sweden

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

  Författare :Sebastian Segge; [2022]
  Nyckelord :Lista:Sea level rise; climate change adaptation; municipal governance; municipal planning;

  Sammanfattning : Global mean sea levels are expected to have increased with 0,43-0,84 meters by the year 2100, due to the effects of climate change. An observed increase in the speed of which sea levels are rising is further cause for concern for inhabitants of coastal communities, as threats of flooding, erosion and saltwater intrusion rapidly become more imminent, prompting protective adaptation measures to be considered. LÄS MER

 3. 3. Design and development of a modular test system for testing of railway coupler components and subsystems

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Erik Wikström; [2022]
  Nyckelord :test rig; design; development; railway; coupler; train;

  Sammanfattning : Dellner couplers AB is a developer and producer of railway coupling systems. This project is a master thesis that focuses on improving the quality, quantity and efficiency of their test department. LÄS MER

 4. 4. Bolagsstyrning, hållbarhetsredovisning och skatteplanering: En studie över 465 europeiska bolag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Jonathan Engdahl; Hampus Hedquist; [2022]
  Nyckelord :corporate governance; tax avoidance; corporate social responsibility; skatteplanering; bolagsstyrning; hållbarhetsredovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Företagens sociala ansvarstagande i samhället diskuteras flitigt och frågan om CSR har blivit en viktig fråga för företag och dess intressenter. Detta har fått en vidare effekt genom att företagens ansvar gentemot samhället och miljön riktat fokus på företagens betalda skatt som del i dess ansvar. LÄS MER

 5. 5. Analys angående användning av Environmental Impact Assessments i kommunal detaljplanering för att motverka effekterna av Urban Sprawl

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Adam Jonsson; Jesper Örngren; [2022]
  Nyckelord :Detail planning; EIA; Environment; Municipal; Urban development; Urban Sprawl; Small-scale development; Zoning;

  Sammanfattning : Large-scale developments undergo a process known as Environmental ImpactAssessment (EIA) in order to assess the environmental effects that the constructionmight incur, carried out by the municipal office. Only projects of a large area coverage such as highways and railroads are covered by this procedure. LÄS MER