Sökning: "Digital design flow"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Digital design flow.

 1. 1. Gränssnittsdesign med användaren i fokus : Hur en användarcentrerad designprocess kan lägga grunden för ett webbaserat gränssnitt

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Sebastian Jerreling; [2020]
  Nyckelord :UX; användarupplevelse; gränssnittsdesign; användarcentrerad design; heuristisk utvärdering; mock-up;

  Sammanfattning : The IT-development of services and employment mean increased interaction with digital products and tools for the users. The users’ experiences regarding the interaction with digital systems is therefore a fundamental aspect of product development. LÄS MER

 2. 2. Digital Design Flow Techniques and Circuit Design for Thin-Film Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Suman Balaji; [2020]
  Nyckelord :Digital design flow; Circuit design; Thin-film transistors; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Thin-Film Transistor (TFT) technology refers to process and manufacture transistors, circuits, Integrated circuits (ICs) using thin-film organic or metal-oxide semiconductors on different substrates, such as flexible plastic foils and rigid glass substrates. TFT technology is attractive and used for applications requiring flexible, ultrathin ICs to enable seamless integration into devices. LÄS MER

 3. 3. Gate Recurrent Unit Neural Networks for Hearing Instruments

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Harshit Sharma; Pallavi Rajanna; [2020]
  Nyckelord :Keyword Spotting; GRU; Gated; Recurrent; Unint; RNN; Hearing Instruments; Hearing; Instruments.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Gated Recurrent Unit (GRU) neural networks have gained popularity for applications such as keyword spotting, speech recognition and other artificial intelligence applications. Typically for most applications training and inference is performed on cloud servers, and the result are transferred to the power constrained device, e.g. LÄS MER

 4. 4. The Rate of Rates: A Study in User Rating Percentage and Satisfaction Based on Design Choices

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

  Författare :Hanna Bayerlein; Fredrik Lütz; [2020]
  Nyckelord :Customer satisfaction; User rating; Rating systems; Call Quality; User Experience; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Användarupplevelse och kundens nöjdhet vid användning av mjukvara blir en allt viktigare del av utvecklingen av digitala tjänster. Vi som användare är vana vid lättförståeliga flöden och snabba responstider, ett krav som ställs allt mer för digitala tjänster, då utbudet och konkurrensen mellan dessa växer varje dag. LÄS MER

 5. 5. Digital förvaltning : En studie av kravställningar för BIM inom fastighetsförvaltning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Ahmad Ghasemi; Amir Shafa; [2020]
  Nyckelord :Digitization; BIM; Facility management; BIM manual; CoClass; information delivery; BSAB; Digitalisering; BIM; fastighetsförvaltning; BIM-manual; CoClass; informationsleverans; BSAB;

  Sammanfattning : Ett stort steg in den digitala världen är att arbeta med BIM – byggnadsinformationsmodell. Tekniken har under senaste decenniet använts i stor utsträckning under både projekterings- och produktionsskeden, men under förvaltningsskedet är användningen begränsat. LÄS MER