Sökning: "Display rules"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden Display rules.

 1. 1. Employee Engagement in a COVID-19 Context: Exploring communicative displays of employee engagement among enforced remote workers

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Olivia Pernefors; Sara Bjurenvall; [2021-11-12]
  Nyckelord :Employee engagement; social exchange theory; remote work; COVID-19; communication;

  Sammanfattning : COVID-19 enforced remote work in a rapid and unplanned manner for a big part of the population, and the remote way of working is expected to continue beyond the pandemic. The extensive transition to working remotely has affected several aspects of organizational life and one of them concerns employee engagement which holds a dual promise of both organizational profitability and individual well-being. LÄS MER

 2. 2. "Vinnaren är Draken" : En kritisk diskursanalys med inslag från semiotik av Bolibompas innehåll

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Felicia Lagerblad; [2021]
  Nyckelord :Bolibompa; semiotic; critical discourse; television; children; TV;

  Sammanfattning : It is often discussed that television is bad for children. Research has shown that it is not the actual media but rather the content that is affecting children. It is therefore problematic what children are exposed to when watching television. The purpose of this study is to gain understanding of the content in Bolibompa. LÄS MER

 3. 3. Bolagsledningens skadeståndsansvar gentemot bolaget och aktieägare iSverige och Sydkorea : En komparativ analys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Min-jeong Park; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The present study is a comparative study on Liability of Members of the Board of Directors and the Managing Director in Sweden and South Korea. Since there is no research which has dealt with a comparative study between the rules in Sweden and South Korea, there is ample room for research in this field of company law. LÄS MER

 4. 4. Pension : maximera uttagen till pensionssparandet i lantbruksföretag

  M1-uppsats, SLU/Department of People and Society

  Författare :Jakob Henningsson; [2019]
  Nyckelord :Pension; Räntefördelning; ökad lön; utdelning; pensionsspara; bolagsform; enskild firma; aktiebolag;

  Sammanfattning : Många lantbrukare och egenföretagare pensionssparar väldigt lite. När man är ung tänker man ofta att det är långt till pensioneringen och skjuter upp pensionssparandet. De flesta med eget företag har ingen tjänstepension och behöver kompensera för detta bortfall. LÄS MER

 5. 5. A monument to the flaws

  Master-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Moa Larsdotter Persson; [2019]
  Nyckelord :Disintegration; Deconstructed; Screen Print; Distressing; Walls; Dystopia; Post humanism; Façade; Ruin Romanticism; Illusion; Monument;

  Sammanfattning : My work is a tribute to the disintegration of built environments, and the chaos and disturbance that it brings into the idea of what a city should look like. An ode to the ruins that are witnesses to destructive social and economic systems and that tell the stories of the life that once inhabited them. LÄS MER