Sökning: "EU ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden EU ideologi.

 1. 1. Nato och det svenska försvaret : En statistisk analys om förhållandet mellan tillit till försvaret och attityder till Nato

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Samuel Schotte; [2018]
  Nyckelord :Nato; försvaret; politisk ideologi; tillit; attityder;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar ta reda på hur det svenska försvaret förhåller sig till Nato, det vill säga hur två av Sveriges mest aktuella och centrala frågor för svensk nationell säkerhet hänger ihop. Rysslands militära upprustning och aktivitet i Östersjöområdet kombinerat med den amerikanske presidentens hårda retorik gentemot EU och Nato ökar spänningarna i Sveriges närområde. LÄS MER

 2. 2. Den enda röstens komplexitet : En diskursiv analys av svensk EU-journalistik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Gommel; [2016]
  Nyckelord :EU; EU-journalistik; diskurs; ideologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka svensk EU-journalistik diskursivt. Detta genomförs genom en kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella modell, av totalt 10 artiklar från svenskt tryckt press. LÄS MER

 3. 3. Frihet och direktdemokrati i Europa - en komparativ studie om Sverigedemokraterna, Storbritanniens självständighetsparti och Femstjärnerörelsen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fardis Mohammadi; Viktor Johansson Bytyqi; [2015]
  Nyckelord :UKIP; Five Star Movement; Sweden Democrats; EFDD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I EU-parlamentet brukar ett parti välja att samarbeta med andra partier och bildar grupper. Vi har skrivit om en av grupperna i EU-parlamentet, Frihet och direktdemokrati i Europa, och har försökt ta reda på varför tre av partierna i gruppen, Storbritanniens självständighetsparti (UKIP), Sverigedemokraterna och Femstjärnerörelsen i Italien, valde att gå med. LÄS MER

 4. 4. With power in their hands : a study of the creation of the Rural Development Program at the regional level in Sweden

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Emma Wallin; [2015]
  Nyckelord :Rural Development Program; EU; Swedish Board of Agriculture; critical discourse analysis; power; the bureaucratic field; ideology; governmentality; Gävleborg County; Stockholm County;

  Sammanfattning : Within the European Union, the Common Agricultural Policy (CAP) affects the governance of rural areas. The CAP operates through various policy processes at multiple levels, from EU to regional level. LÄS MER

 5. 5. PROBLEMATISERING OCH IDEOLOGI I LÄROBOKSTEXTER OM EUROPEISKA UNIONEN : Om gymnasieelevers möjligheter att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till EU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :David Arwe; [2010]
  Nyckelord :samhällskunskap; läroböcker; EU; kritiskt förhållningssätt; ideologi;

  Sammanfattning : Syftet med den undersökning som redovisas i detta examensarbete var att undersöka hur läro-böcker för kursen Samhällskunskap A i gymnasieskolan uppmuntrar elever till att inta ett kritiskt förhållningssätt. I syftet ingick också att undersöka huruvida några ideologiska kopplingar kunde finnas i lärobokstexterna. LÄS MER