Sökning: "EU ideologi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden EU ideologi.

 1. 1. En studie om mångkulturalism, interkulturalism, socialt kapital och utanförskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Solveiga Amin; [2019-03-19]
  Nyckelord :socialt kapital; arbete; klass; kultur; etnicitet; ideologi; utanförskap; mångkulturalism; interkulturalism;

  Sammanfattning : Inledning: 2011 förklarade regeringscheferna för de tre största EU- länderna Merkel, Sarkozyoch Cameron mångkulturalismen död. Europeiska kommissionen och Europarådet ett projektinitierade Intercultural Cities (ICC). LÄS MER

 2. 2. Nato och det svenska försvaret : En statistisk analys om förhållandet mellan tillit till försvaret och attityder till Nato

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Samuel Schotte; [2018]
  Nyckelord :Nato; försvaret; politisk ideologi; tillit; attityder;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar ta reda på hur det svenska försvaret förhåller sig till Nato, det vill säga hur två av Sveriges mest aktuella och centrala frågor för svensk nationell säkerhet hänger ihop. Rysslands militära upprustning och aktivitet i Östersjöområdet kombinerat med den amerikanske presidentens hårda retorik gentemot EU och Nato ökar spänningarna i Sveriges närområde. LÄS MER

 3. 3. Den enda röstens komplexitet : En diskursiv analys av svensk EU-journalistik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Gommel; [2016]
  Nyckelord :EU; EU-journalistik; diskurs; ideologi;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka svensk EU-journalistik diskursivt. Detta genomförs genom en kritisk diskursanalys enligt Norman Faircloughs tredimensionella modell, av totalt 10 artiklar från svenskt tryckt press. LÄS MER

 4. 4. Svenska partiernas förhållningsätt till invandring. En kvalitativ analys över partiernas förhållningssätt till lagförändringen 2008 gällande invandringen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Karzan Perdawidi; [2015-12-09]
  Nyckelord :invandring; åldrande befolkning; lagförändring;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sverige och invandring är ett mycket omdiskuterat ämne i olika sammanhang. Ämnet berörs bland politiker, sociologer, ekonomer etc. På den politiska nivån har svenska partier haft olika syn på invandringen. Vissa partier är emot medan vissa andra är för invandringen. LÄS MER

 5. 5. Frihet och direktdemokrati i Europa - en komparativ studie om Sverigedemokraterna, Storbritanniens självständighetsparti och Femstjärnerörelsen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fardis Mohammadi; Viktor Johansson Bytyqi; [2015]
  Nyckelord :UKIP; Five Star Movement; Sweden Democrats; EFDD; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I EU-parlamentet brukar ett parti välja att samarbeta med andra partier och bildar grupper. Vi har skrivit om en av grupperna i EU-parlamentet, Frihet och direktdemokrati i Europa, och har försökt ta reda på varför tre av partierna i gruppen, Storbritanniens självständighetsparti (UKIP), Sverigedemokraterna och Femstjärnerörelsen i Italien, valde att gå med. LÄS MER