Sökning: "Ebba Busch Thor"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ebba Busch Thor.

 1. 1. GENUSPERSPEKTIV PÅ BILDER : En kvantitativ innehållsanalys om hur Stefan Löfven, Ulf Kristersson, Ebba Busch Thor och Annie Lööf framställs i svenska tidningsmedier.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Elenor Öberg Nielsen; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. En värderingsfeminism utan statlig paternalism : Om Ebba Busch Thors "nya feminism" och formuleringen av kvinnors intressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mickelsson Annlinn; [2018]
  Nyckelord :Feminism; Ebba Busch Thor; Kristdemokraterna; Idealtyper; Liberalfeminism; Radikalfeminism; Särartsfeminism; Konservativ feminism; Estetisk representation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Glastaket; skinande, krackelerat eller krossat? : En diskursanalys om medias porträttering av Anna Kindberg Batra, Ebba Busch Thor och Annie Lööf

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Per Einerfors; [2015]
  Nyckelord :Swedish politics; Political leadership; Gender equality; Gender roles; Maternity; Discourse analysis;

  Sammanfattning : AbstractIs there a special discourse surrounding female politicians in Sweden? And if so, what is the current climate for female political leaders? The purpose of this article is to examine the portrayal in the public media of Anna Kinberg Batra, Ebba Busch Thor and Annie Lööf. The common denominator is that they are all heads of a political party, Anna Kinberg Batra being the chairwoman of the Moderate Party, Ebba Busch Thor being the chairwoman of the Christian Democratic Party and Annie Lööf chairwoman of the Central Liberal Party. LÄS MER