Sökning: "jimmie åkesson"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden jimmie åkesson.

 1. 1. Possibly Performative Populism Within the Sweden Democrats : A Content Analysis of the Speeches of Jimmie Åkesson

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Arvid Segerström; [2019]
  Nyckelord :Populism; Sweden Democrats; Populist Political Style; Jimmie Åkesson; Populism; Sverigedemokraterna; populistisk politisk stil; Jimmie Åkesson;

  Sammanfattning : This thesis aims to examine if performative populism exists within the Sweden Democrats and if the level of populism has changed over time. By using a gradational approach when conceptualising populism, it seeks to address a case of ‘mixed bags’. LÄS MER

 2. 2. Rädslan som förändrade folket - en kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons partiledartal i Almedalen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Elin Rikardsson; Josefine Sjödén; [2018]
  Nyckelord :Jimmie Åkesson; populism; ”politics of fear”; retorik; politisk kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera det svenska riksdagspartiet Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkessons användning av politisk kommunikation och utvald retorik för att vinna förtroende hos det svenska folket. Undersökningen görs på Åkessons fyra Almedalstal framförda 2011-2014 och det teoretiska ramverk som agerar utgångspunkt för arbetet grundar sig i fenomenet “politics of fear” samt populism som politisk ideologi. LÄS MER

 3. 3. Partiledarna gör entré på Youtube : en kvalitativ textanalys av programmet Partitempen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kristina Pålsson; Lisa Rebecca Truedsson; [2018]
  Nyckelord :Youtube; svenska riksdagspartier; celebritisering; presidentalization; ethos; MKV; media; kommunikation; politik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats med titeln ”Partiledarna gör entré på Youtube – En kvalitativ textanalys av Partitempen”, är skriven av Kristina Pålsson och Lisa Rebecca Truedsson, inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, på Lunds universitet. Studiens metod är en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Partiledaråsikt och koalitionsbygge: Hur tänker väljaren? Med fokus på valet 2010

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Källqvist; [2018]
  Nyckelord :Koalitionsbygge; Alliansen; Partiledare; Parti; 2010; Åsikter; Samarbete; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats har som syfte att studera hur svenska väljare tänker kring koalitionsbygge och om detta påverkar åsikten om en partiledare från ett annat parti än det man röstat på. Uppsatsens teori fokuserar därför på en ökad personifiering inom politiken samt koalitionsbygge, då det i dagens samhälle finns en ökad förståelse gällande vikten av att samarbeta mellan partier för att lättare kunna genomföra policys. LÄS MER

 5. 5. Att övertyga med hot i filmklipp : En semiotisk och retorisk undersökning av Sverigedemokraternas filmklipp: Jimmie Åkesson – Snart är det val

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Retorik

  Författare :Oskar Engman; [2018]
  Nyckelord :Rhetoric; Semiotics; Visual communication; Threat; Sweden democrats;

  Sammanfattning : Political parties use different strategies to convince voters to vote for them, and with the technological evolution of our time short movie clips are used, now more than ever before, to accomplish these kinds of tasks. However, a political movie clip that separates itself from other political movie clips is Jimmie Åkesson – Snart är det val. LÄS MER