Sökning: "äckel"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet äckel.

 1. 1. En skitig historia : - En studie kring varför samhällen slutar använda mänsklig avföring som gödsel vid matodling.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Tove Thimrén; [2018]
  Nyckelord :phosphorus cycle; human excrement; disgust; purity; urbanization; modernization.; fosforns kretslopp; mänsklig avföring; äckel; renhet; urbanisering; modernisering.;

  Sammanfattning : Fosfor är ett nödvändigt näringsämne inom jordbruket, trots detta är vi på väg att använda upp den fosfor vi har tillgång till i marken. Denna studie har därför valt att fokusera på en stor källa till fosfor som inte tas till vara på i många av dagens samhällen: mänsklig avföring. LÄS MER

 2. 2. Balansakten i det psykoterapeutiska arbetet med män som köper sexuella tjänster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Hanna Sjöstedt; [2017]
  Nyckelord :Prostitution; Sex buyers; Perversion; Purchase of sexual service; Thematic analysis; Prostitution; Könsköpare; Perversion; Köp av sexuell tjänst; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Inledning: I och med den unika svenska sexköpslagen som infördes 1999 som innebär kriminalisering av köp av sexuella tjänster, har fokus hamnat på den köpande parten i prostitutionen. Vid sidan av kriminaliseringen framhålls vikten av att öka insatserna som riktas mot sexköparna. LÄS MER

 3. 3. Konsumenters attityder till att äta insekter och odlat kött : En intervjustudie

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Clara Simonsson; [2016]
  Nyckelord :Public health; edible insects; cultured meat; attitude; sustainable diet; Folkhälsa; attityder; insekter; odlat kött; hållbara matvanor;

  Sammanfattning : Replacing meat from animals with cultured meat and edible insects might reduce the impact on climate and the environment. That said, in order to fulfill their function as a sustainable food, insects and cultured meat would need to be consumed, on a wider scale and with a real-time reduction in meat consumption. LÄS MER

 4. 4. "Here comes more drama! #RHOBH" : En undersökning i hur publiken uttrycker känslor på Twitter i relation till realityserien The Real Housewives of Beverly Hills

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Pia Gräslund; [2015]
  Nyckelord :Reality-tv; känslor; känslouttryck; tele-affektivitet; det ironiska tilltalet; Twitter; etnografi; The Real Housewives of Beverly Hills;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur känslor uttrycks på Twitter i relation till reality-serien The Real Housewives of Beverly Hills. För att kunna göra detta har en metod valts som fungerar bra på att undersöka kulturer på internet, Netnografi. LÄS MER

 5. 5. Historia genom magen : autenticitet och äckel i Historieätarna

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christine Sandal; [2015]
  Nyckelord :re-enactment; äckel; autenticitet; popular factual TV; reality TV; Historieätarna; subjektiv historia; Social Sciences;

  Sammanfattning : Subjektiv historieingång har blivit allt populärare. Både på omedierat och medierat plan går trenden åt att vilja veta hur det kändes att leva förr. LÄS MER