Sökning: "det abjekta"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden det abjekta.

 1. 1. Det abjekta i Almedalen : Fasa, äckel, avsky, och ångest i politiska tal

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Elinore Birchman; [2019]
  Nyckelord :swedish politics; political speeches; horror; disgust; repulsion; anxiety; abject; abjection; group solidarity; group identity; political symbols; myth; power; almedalen; almedalsveckan; svensk politik; politiska tal; fasa; äckel; avsky; ångest; abjekt; abjektion; ritual; gruppsolidaritet; gruppidentitet; politiska symboler; myt; makt; annie lööf; jimmie åkesson; ebba busch thor; jonas sjöstedt; centerpartiet; sverigedemokraterna; kristdemokraterna; vänsterpartiet; julia kristeva; randall collins; murray edelman;

  Sammanfattning : This paper deconstructs twelve contemporary political speeches from leaders of the Swedish parliament, using Julia Kristeva’s interpretation of the abject. Focusing mainly on Annie Lööf (C) and Jimmie Åkesson (SD), it examines speeches made at Almedalsveckan, spanning the years 2014–2019. LÄS MER

 2. 2. Den bejakande och separerande rörelsen : Om arbetet med abjektet i psykoterapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Svante Liljeäng; [2019]
  Nyckelord :Abject; Kristeva; psychotherapy; Abjekt; Kristeva; psykoterapi;

  Sammanfattning : Inledning: Julia Kristeva har utvecklat det teoretiska begreppet abjektet. Syftet med studien var att förstå mer av abjektet och vilken betydelse det kan ha för den psykodynamiska praktiken. LÄS MER

 3. 3. Månljus, menstruation och maskulinitet : En analys av kön och varulvsförvandlingar i moderna ungdomsfilmer.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för genusvetenskap

  Författare :Mimmi Kingdon; [2017]
  Nyckelord :varulv; varulvsförvandling; lykantropi; semiotiksk analys; pubertet; filmanalys; ginger snaps; teen wolf;

  Sammanfattning : In this essay I explore modern mythmaking surrounding werewolves, with focus on what werewolves are made to represent in two modern teen movies, Ginger Snaps and Teen Wolf. Within the themes bodily transitions and the new self the movies are explored mainly through Julia Kristeva’s concept of the abject as understood by Erin Flaherty, Jennie Olofssons and Elizabeth Grosz’s understanding of leakage and Reawyn Connell’s model of hegemonic masculinity. LÄS MER

 4. 4. Smärta och extas : En studie om det abjekta och groteska i Nathalie Djurbergs verk

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Moa Cleve; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Transsexualism – om regulativa normer och möjliga liv

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emily Fernsten; [2009-08-31]
  Nyckelord :transsexualism; könsutredning; heterosexuell matris; mänsklighet;

  Sammanfattning : Mitt syfte med uppsatsen har varit att utifrån utvalda (socialkonstruktionistiska) teorier och begrepp hämtade huvudsakligen från Butler och Foucault, med den heterosexuella matrisen i fokus, granska och analysera mitt huvudsakliga material som utgörs av en statlig utredning från 2007 ”Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag”. Jag har framförallt varit intresserad av att kritiskt granska och analysera diskurser som rör kön och sexualitet. LÄS MER