Sökning: "Estetisk representation"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Estetisk representation.

 1. 1. Agamben's Aesthetic Framework and the Published Poetry of the Artist-Poet

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Sebastian Rozenberg; [2020]
  Nyckelord :aesthetics; Agamben; art; artist-poet; Bernadette Corporation; Broodthaers; Hanne Lippard; Karl Larsson; Karl Holmqvist; poiesis; poetry; potentiality;

  Sammanfattning : The main objective of this thesis is to formulate a practical aesthetic framework from Giorgio Agamben’s writings, and to use his concepts as an interpretative tool in relation to certain aspects of poetry in contemporary art. The specific category of printed poetry by artists is studied from a meta perspective, looking primarily at the gesture performed by writing poetry as an artist. LÄS MER

 2. 2. En värderingsfeminism utan statlig paternalism : Om Ebba Busch Thors "nya feminism" och formuleringen av kvinnors intressen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mickelsson Annlinn; [2018]
  Nyckelord :Feminism; Ebba Busch Thor; Kristdemokraterna; Idealtyper; Liberalfeminism; Radikalfeminism; Särartsfeminism; Konservativ feminism; Estetisk representation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Estetisk vägplanering : Förutsägbarhet i Genetiska Algoritmer och Theta* i dynamiska miljöer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Hans Glimmerfors; [2018]
  Nyckelord :genetic algorithms; Theta*; predictability; pathfinding; aesthetics; genetiska algoritmer; theta*; förutsägbarhet; vägplanering; estetik;

  Sammanfattning : Detta arbete jämför Theta* och en genetisk algoritm för att undersöka ifall en genetisk algoritm ger mer förutsägbara vägar i dynamiska miljöer än en deterministisk sökteknik. Den valda genetiska algoritmen är inte begränsad till vägval till närliggande noder, den nod som är näst i tur kan ligga var som helst i miljön. LÄS MER

 4. 4. Döden i bilderboken : En studie av ikonotexten hos Kitty Crowther

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Öberg; [2017]
  Nyckelord :Bilderbok; barn- och ungdomslitteratur; döden; vänskap; änglar; sorg; empati; ikonotext; Kitty Crowther; Astrid Lindgren Memorial Award; ALMA-priset; ALMA-priset 2010;

  Sammanfattning : Sammanfattning Hur kan bilderbokens ikonotext, med dess särpräglade uttryck och estetik ge uttryck för döden? Utifrån min läsning av Kitty Crowthers tre bilderböcker på temat döden; Moi et Rien (2000), La visite de petite mort (2004) och Annie du lac (2009) har jag studerat hur de dubbla läsplanen bild och text samverkar och skapar en estetisk upplevelse som förmedlar svårfångade psykologiska sammanhang, kulturella förhållningssätt och mänskliga erfarenheter. Genom sina bilderböcker ger Crowther uttryck för det osedda, svårgripbara och abstrakta begreppet döden och visar att när någon dör lär sig någon annan hur det är att leva. LÄS MER

 5. 5. "När kvinnligheten tynar bort i form av feminism finns det ingen att tända gnistan i mannen" : En studie om Sverigedemokraternas och Nordiska motståndsrörelsens bild av den samtida kvinnan

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emma Lindvall; [2017]
  Nyckelord :Aesthetic representation; Nordic Resistance Movement; Swedish Democrats; Representation of women; Critical discourse analysis; Norman Fairclough; Discourses about women; Estetisk representation; Nordiska motståndsrörelsen; Sverigedemokraterna; Representationen av kvinnor; Kritisk diskursanalys; Norman Fairclough; Diskurser om kvinnan;

  Sammanfattning : The purpose of this essay was to analyse the way two Swedish parties, The Swedish Democrats and the Nordic Resistance Movement, represent women in articles written for members of their parties. The qualitative analysis was done on a small number of articles using Norman Faircloughs Critical Discourse Analysis and with the theoretical framework of mainly Frank Ankersmits aesthetic representation, but also metapolitics and red and blue pill. LÄS MER