Sökning: "Ellen Sandberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ellen Sandberg.

  1. 1. Investeringsutskottets påverkan på goodwill : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade företag

    Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

    Författare :Ellen Sandberg; Simon Nilsson; [2019]
    Nyckelord :Investeringsutskott; goodwill; nedskrivningstest; IFRS;

    Sammanfattning : Redovisningen av goodwill är och har under en lång tid varit ämne för stor debatt. Införandet av redovisningsprincipen IFRS under 2005 ämnade förbättra och förtydliga redovisningen jämfört mot hur den varit under Redovisningsrådets Rekommendationer. LÄS MER