Sökning: "Employee engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 190 uppsatser innehållade orden Employee engagement.

 1. 1. Motion och motivation : En intervjustudie om hur spelifiering i hälsoapplikationer påverkar medarbetarengagemang

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Gustav Jonsson; Alexander Sjödin; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivated and engaged employees has a great influence on the performance of a company. Apopular design strategy that has been created to achieve motivated and engaged employees isgamification. There is, on the other hand, research showing that gamification could havenegative effects on the well-being of people. LÄS MER

 2. 2. Meningsskapande i digital kommunikation kan påverka ditt engagemang : Meningsskapandets roll för engagemang genom digital internkommunikation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ernst Furusten; Axel Krautmeijer; [2022]
  Nyckelord :Sensemaking; organizational communication; employee engagement; telework; internal communication; digitalization; Meningsskapande; organisationskommunikation; employee engagement; distansarbete; internkommunikation; digitalisering;

  Sammanfattning : Rapid expansion, globalization and companies always wanting bigger market shares are just a few of the reasons why digital internal communication is a must in organisations today. In parallel, digital development has increased rapidly during the last decades and organisations that keep up with technological innovations can gain competitive advantages. LÄS MER

 3. 3. Exploring CSR Communication on Social Media : An Investigation of Why Employees Interact with CSR Communication andHow Employee Engagement and Commitment is Expressed on LinkedIn

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Sheila Ghamkhar; Sonja Ibrahim; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ledarskap på bibliotek: en studie om tillit och välbefinnande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Fujiko Berg; Andrea Friberg; [2022]
  Nyckelord :tillit; ledarskap; bibliotek; välbefinnande på arbetsplatsen; trust; leadership; library; employee well-being; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka om konstruktivt ledarskap predicerar tillit till den närmaste chefen, och om tillit och de tre tillitsdimensionerna (förmåga, välvilja och integritet) predicerar tre utfall av psykologiskt välbefinnande hos anställda (positiv affekt, engagemang i arbetet och generell trivsel) på bibliotek i Sverige. Studien ämnade att bidra med psykologisk forskning inom biblioteksbranschen, där ledarskapet visat sig vara bristfälligt. LÄS MER

 5. 5. Employee Engagement in a COVID-19 Context: Exploring communicative displays of employee engagement among enforced remote workers

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Olivia Pernefors; Sara Bjurenvall; [2021-11-12]
  Nyckelord :Employee engagement; social exchange theory; remote work; COVID-19; communication;

  Sammanfattning : COVID-19 enforced remote work in a rapid and unplanned manner for a big part of the population, and the remote way of working is expected to continue beyond the pandemic. The extensive transition to working remotely has affected several aspects of organizational life and one of them concerns employee engagement which holds a dual promise of both organizational profitability and individual well-being. LÄS MER