Sökning: "Employee engagement"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade orden Employee engagement.

 1. 1. Medarbetarengagemang och dess samband med intern kommunikation och kommunikationsstilar på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Thomas Olsson; [2021]
  Nyckelord :Medarbetarengagemang; intern kommunikation; kommunikationsstil; UWES; UPZIK; CSI;

  Sammanfattning : Medarbetarengagemanget världen över anses vara förhållandevis lågt (Gallup, 2017). Tidigare vetenskapliga studier påpekar till exempel arbetsmiljö, erkännande av den enskildes arbete, det sociala klimatet på arbetsplatsen, påverkan av personlighet samt tillfredsställelse med intern kommunikation som essentiella för ett gott medarbetarengagemang på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Corporate Climate Initiatives: An Inside-Out Approach to Stakeholder Engagement

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Matilda Hjelmqvist; [2021]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; Employee Engagement; Environmental Communication; Stakeholder Management; Sustainable Development; Voluntary Climate Initiatives;

  Sammanfattning : The aim of this case study was to explain how voluntary climate initiatives are communicated to employees, and the role of employee involvement as an antecedent for more strategic environmental sustainability work. More specifically, the project explored enabling factors for stakeholder involvement from a Corporate Social Responsibility (CSR) communication perspective. LÄS MER

 3. 3. Arbetsengagemang vid distansarbete: är kvantitet viktigare än kvalitet vid interaktioner med närmsta chef?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Johanna Wennick; Lovisa Lundh; Ave Yousif Pitros; [2021]
  Nyckelord :arbetsengagemang; distansarbete; kontaktfrekvens; LMX; Utrecht Work Engagement Scale; Social Sciences;

  Sammanfattning : The 2020 COVID-19 outbreak forced many organizations to introduce teleworking where employee interactions with the immediate manager shifted to digital platforms. The main purpose of this study was to investigate the relationship between employees’ work engagement and availability to the immediate manager, contact frequency with the immediate manager and the perceived quality of the relationship with the immediate manager, measured as Leader-member exchange (LMX). LÄS MER

 4. 4. Applicability of ISO 56002 in Production Processes

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Zeinab Sayahi; [2021]
  Nyckelord :ISO 56002:2019; ISO 56000:2020; Standard; Innovation; Innovation Management System; Production Process;

  Sammanfattning : The popularity of the term innovation is growing rapidly. Its significant role in the increasingly competitive world is not deniable. Consequently, to secure their profitable growth, enterprises across the world try to improve their innovation capabilities. LÄS MER

 5. 5. Medarbetares syn på införande av kulturaktiviteter inom äldrevården: Ett internt förändringsprojekt. : En kvalitativ studie kring implementering av vardagsnära och individanpassade kulturaktiviteter inom den kommunala äldrevården.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Lasse Magnell; [2021]
  Nyckelord :Change projects; motivation; facilitators; resistance; obstacles; Förändringsprojekt; motivation; kultur; drivkrafter; motstånd;

  Sammanfattning : Positiva hälsoeffekter kopplade till kultur har lett till allt fler initiativ på temat kultur och hälsa inom inte minst vård- och omsorgssektorn. Syftet med föreliggande kvalitativa studie har varit att rikta fokus mot själva arbetet i sig med att implementera kulturaktiviteter inom en vård- och omsorgsverksamhet. LÄS MER