Sökning: "Erik Sandberg"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Erik Sandberg.

 1. 1. Att särskilt beakta ett nationellt prov : En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar och tillämpar förordningen om att särskilt beakta provresultatet vid betygssättning

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Erik Sandberg; [2021]
  Nyckelord :national tests; social sciences; equity; fairness; teacher agency; assessment; final grades; nationella prov; samhällsorienterade ämnen; So; likvärdighet; rättvisa; bedömning; provbetyg; slutbetyg; särskilt beakta;

  Sammanfattning : This master thesis aims to shed light on teachers' responses to the regulation that states that a student's test results in a national test must be taken into a “special consideration" in the teacher's grading. Ten teachers took part in the study during the autumn of 2020, all being teachers in social science subjects in the Swedish secondary school (school year 7-9). LÄS MER

 2. 2. Evaluating Blazor : A comparative examination of a web framework

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Erik Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Blazor; web framework; WebAssembly; JavaScript;

  Sammanfattning : For my thesis work I have done an evaluation of the newly released Microsoft developed web framework Blazor. My methodology is based upon a couple of previous articles about evaluating web frameworks. LÄS MER

 3. 3. Accelerationsmätningar och dess användning i hållfasthetsproblem

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Fredrik Ranow; Erik Sandberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Projektet utreder hur man kan utföra mätningar med en modern mobiltelefon inom hållfasthetslära.Även problem som faller inom mekanikens domän undersöks. För att erhålla mätvärden utnyttjas deinbyggda accelerometrar som finns i alla moderna telefonenheter. LÄS MER

 4. 4. Application and Evaluation of Artificial Neural Networks in Solvency Capital Requirement Estimations for Insurance Products

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Mattias Nilsson; Erik Sandberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The least squares Monte Carlo (LSMC) approach is commonly used in the estimation of the solvency capital requirement (SCR), as a more computationally efficient alternative to a full nested Monte Carlo simulation. This study compares the performance of artificial neural networks (ANNs) to that of the LSMC approach in the estimation of the SCR of various financial portfolios. LÄS MER

 5. 5. Från skiss till skiss : En studie av skissbegreppet och Henri Matisses Chapelle du rosaire

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Konstvetenskap

  Författare :Erik Sandberg; [2017]
  Nyckelord :Sketch; Phenomenology; Shape; Form; Sketches; Skiss; Skisser; Skissera; Henri Matisse; Fenomenologi; Form; Ragnar Josephson; Marcia Sá Cavalcante Schuback; Chapelle du rosaire;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to bring together two different approaches on the concept of sketches in an attempt to broaden the understanding of what a sketch is and does. The first of these approaches is based on a notion of generative art presented by professor of art history and founder of Skissernas museum in Lund Ragnar Josephson (1891-1966). LÄS MER