Sökning: "Ethos pathos logos"

Visar resultat 1 - 5 av 158 uppsatser innehållade orden Ethos pathos logos.

 1. 1. Ärade ledamöter! Ärade medmänniskor! Ärade publik! : En jämförande analys av tre tal av Göran Persson

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sebastian Lindell; [2021]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; argumentationsmedel; stilfigurer; Göran Persson;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att analysera och jämföra tre tal av Göran Persson som statsminister som hållits vid olika tillfällen och som har olika kontext och retoriska situationer. Med hjälp av en retorisk analys undersöks genre, ethos, logos och pathos samt stilfigurerna anafor, hopning och antites för att se hur dessa retoriska medel samverkar i de olika talen, samt för att se om detta skiljer sig mellan talen, och i detta fall hur. LÄS MER

 2. 2. Förnuft eller känsla? Vem drar det längsta strået? : En kvalitativ textanalys av Socialdemokraternas och Sverigedemokraternas politiska kommunikation på Twitter.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Natasha Isaksson Gordon; Adam Grahn; [2021]
  Nyckelord :Political communication; politics; rhetoric; liberalism; conservatism; ethos; pathos; logos;

  Sammanfattning : This study focuses on how the Sweden Democrats and Social Democrats use different rhetorical styles on Twitter during a three month period before the 2018 election. The purpose of the study is to investigate whether the Sweden Democrats and the Social Democrats' communication on Twitter differs, and whether this can be explained on the basis of conservative and liberal rhetoric. LÄS MER

 3. 3. Politisk och monarkisk retorik i en pandemi : En kvalitativ undersökning av Stefan Löfvens och Carl XVI Gustafs tal angående pandemin

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Shadi-Shafir Shamon; [2021]
  Nyckelord :retorik; politisk retorik; monarkisk retorik; argumentationsmedel; topiker; dispositio; Stefan Löfven; Carl XVI Gustaf; COVID-19; krissituation; pandemi;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att analysera och jämföra Carl XVI Gustafs och Stefan Löfvens tal till nationen angående covid-19 pandemin. De retoriska dragen jag har valt att grunda min undersökning på är ethos, pathos och logos, dispositio samt topikerna kausalitet och definition. LÄS MER

 4. 4. Bara döda fiskar följer strömmen : En retorisk analys av den nationella pandemigruppens legitimering av sin strategi under covid-19-pressträffarna

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nina Aronsson; THi Lindgren; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; myndighetskommunikation; retorik; ethos; logos; pathos;

  Sammanfattning : Ämnet för denna uppsats är retorik under en pågående kris. Studien syftar till att undersöka de retoriska elementen i den nationella pandemigruppens budskap under de samordnade pressträffarna till följd av covid-19-pandemin. LÄS MER

 5. 5. ”Jag är stolt över att vara Sveriges statsminister […]” : En retorisk analys av Stefan Löfvens argument i talen till nationen under coronapandemin 2020

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Eli Södrin; [2021]
  Nyckelord :Kriskommunikation; retorik; påverkansmedel; politisk kommunikation;

  Sammanfattning : Sverige befinner sig i en pandemi i vilken Sveriges statsminister Stefan Löfven hållit tal till nationen vid två tillfällen under 2020: den 22 mars och den 22 november, vilka är det material som analyseras i studien utifrån en retorisk analysmetod. Talen är en del av den kriskommunikation vilken Sveriges regering nyttjar för att påverka mottagarna men också informera om pandemiläget i Sverige. LÄS MER