Sökning: "Försäkringsavtalet"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Försäkringsavtalet.

 1. 1. Försäkringsavtalet och försäkringsgivares regressrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Loovis Petersdotter; [2021]
  Nyckelord :Försäkringsavtalet; försäkringsgivares regressrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Through the insurance contract, the insurer undertakes to compensate potential damages that occur to the insurant, against compensation. The parties also undertake to provide truthful and accurate information. LÄS MER

 2. 2. Försäkringsgivarens regressrätt : särskilt om regressbeloppet och regresskrav mot en medförsäkrad

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Emmy Berglund; [2018]
  Nyckelord :försäkringsrätt; regressrätt; försäkringsgivarens regressrätt; medförsäkrad; kulansbetalning; ansvarsförsäkring; egendomsförsäkring; skadestånd; fordringsöverlåtelse; cession;

  Sammanfattning : En försäkringsgivare som utgivit ersättning för en skada kan inträda i den försäkrades rätt till skadestånd från skadevållaren, sådan rätt kallas regressrätt och regleras huvudsakligen i Lag (2005:104) om försäkringsavtal (FAL) 7 kap. 9 §. LÄS MER

 3. 3. Identifikation i företagsförsäkring - Rättsläget och försäkringsvillkorens överensstämmelse med FAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Försäkringsrätt; Avtalsrätt; Identifikation; Företagsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. LÄS MER

 4. 4. Försäkringsbolagets lojalitetsplikt vid skadereglering - Särskilt om individuellt tecknade företagsförsäkringar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Bruno Neumann; [2017]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Försäkringsrätt; Lojalitetsplikt; Lojalitet; Försäkringsbolag; Skadereglering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this paper I explore the significance of the duty of loyalty for insurance companies while managing insurance claims. A duty of loyalty is not legally defined in statutory law and no general legal provision applicable to all contracts exists that imposes a duty of loyalty upon a contracting party. LÄS MER

 5. 5. Försäkring av företagsförvärv : En granskning av M&A-försäkringen och dess relation till ansvarsbegränsningar i förvärvsavtalet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Hannes Nyman; [2017]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions Insurance; M A; M A Insurance; RW I Insurance; W I Insurance; W I; representation warranty and indemnity insurance; R W-insurance; insurance; M A; M A-försäkring; företagsförvärv; försäkring; ansvarsbegränsningar; garantier; garanti; försäkrat intresse; W I-försäkring; försäkringsrätt;

  Sammanfattning : I uppsatsen presenteras en utförlig granskning av W&I-försäkring, mer känd under samlingsnamnet M&A-försäkring, och analys av försäkringens relation till ansvarsbegränsningar i det underliggande förvärvsavtalet. Syftet med försäkringen är att erbjuda ett fördelaktigt försäkringsalternativ till traditionella metoder för att ställa säkerhet för lämnande garantier i ett förvärvsavtal. LÄS MER