Sökning: "Findus"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Findus.

 1. 1. Bilden och textens inneboende pedagogik -Hur text- och bildförhållandet synliggör motiv och tema i en bilderbok

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Moa Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Pettson och Findus; Sven Nordqvist; Text- och bildanalys; Text- och bildförhållande; motiv; tema; bilderbok;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar text- och bildförhållandet i När Findus var liten och försvann (2001). Syftet är att tolka och analysera hur bild och text tillsammans bidrar till att få syn på den valda bokens motiv och tema. Ett delsyfte är att undersöka bokens didaktiska potential. LÄS MER

 2. 2. Pettson och Findus: text och bilders funktion -En komparation av text- och bildförhållandet i tre av Sven Nordqvists böcker om Pettson och Findus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Magdalena Peter; [2019]
  Nyckelord :Pettson och Findus; Sven Nordqvist; text- och bildanalys; sylleps; text- och bildförhållande;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar text och bilders funktion i några av Sven Nordqvists böcker om Pettson och Findus (1986, 1996, 2012). Syftet är att undersöka hur texterna och bilderna i dessa bilderböcker samspelar med varandra samt vilka funktioner text och bild får. LÄS MER

 3. 3. Pease, Food and Sustainability

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Emma Jönsson; Hirieta Kryeziu; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhet; Konsumtion; Legitimitet; Livsmedelsproducent; Strategi; Sustainability; Consumption;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att belysa hur en väletablerad livsmedelsproducent som Findus möter det omvärldstryck som konsumenter och andra aktörer idag ställer på en hållbar produktion. En central frågeställning har varit hur ett vinstdrivande företag i en marknadsekonomi på ett trovärdigt sätt kan göra hållbarhet till en strategisk fördel på sikt. LÄS MER

 4. 4. Findus horsemeat scandal - How should they handle a new food scandal?

  L3-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amanda Claesson; Paulina Haux; Nathalie Tägt Ljungberg; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konservärtsodlingens påverkan på det svenska lantbruket : i södra Sverige

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Filippa Jönsson; Mimmi Talon Alin; [2017]
  Nyckelord :Findus; konservärter; kvävefixering; konservärtsodling; konservärtans växtföljdsegenskaper; konservärtans förfruktsvärde;

  Sammanfattning : Efter Findus uttalande om att lägga ned sin verksamhet i Bjuv bestämde vi oss för att undersöka vad konservärtan har betytt för odlarna i södra Sverige. Vi ville undersöka både ur det ekonomiska perspektivet samt ur växtföljdsperspektivet. LÄS MER