Sökning: "Fredrik Blom"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Fredrik Blom.

 1. 1. Unsupervised Feature Extraction of Clothing Using Deep Convolutional Variational Autoencoders

  Master-uppsats, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Fredrik Blom; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : As online retail continues to grow, large amounts of valuable data, such as transaction and search history, and, specifically for fashion retail, similarly structured images of clothing, is generated. By using unsupervised learning, it is possible to tap into this almost unlimited supply of data. LÄS MER

 2. 2. Värderingar av aspekter vid interaktionsdesign (mjukvarudistributionssystem)

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Fredrik Blom; Andreas Bank; [2013]
  Nyckelord :MDS; aspekt; expertutvärdering; enkätundersökning; interaktionsdesign; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Interaktionsdesign är en viktig komponent vid sammansättningen av ett distributionssystem och något som läggs allt mer vikt vid. Med nya hårdvarumöjligheter så föds allt fler spännande designer av interaktionen med system. LÄS MER

 3. 3. Webbplatsutveckling : En ny webbplats för Noroffice

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Fredrik Blom; Gabriela Badea; [2012]
  Nyckelord :Webbplatsutveckling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Information Overload and the Growing Infosphere : A Comparison of the Opinions and Experiences of Information Specialists and General Academics on the Topic of Information Overload

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Fredrik Blom; [2011]
  Nyckelord :Information Society; Information Behavior; Information Literacy; Information Resources; Academics; Informationssamhället; informationsbeteende; informationskompetens; informationsresurser; akademiker;

  Sammanfattning : Information overload is a popular term intimately associated with the information society in which we are now thought to live. This two-year master’s thesis explores perceptions and experiences of this phenomenon through a quantitative study of two groups of academics; on the one hand, academically active information specialists, and on the other, active academics in general. LÄS MER

 5. 5. Mediebilden av den utsatta familjen - En kritisk diskursanalys utav dags- och kvällspressens gestaltning av den svenska familjehemsvården och dess aktörer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jessica Blom Larsson; [2011]
  Nyckelord :socialtjänst; fosterbarn; familjehem; sociala problem; moralpanik; framing; priming; dagordningsteorin; Kritisk diskursanalys; socialkonstruktivism; media; press; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Jessica Blom Larsson Handledare: Fredrik Schoug Examinator: Fredrik Miegel Titel: Mediebilden av den utsatta familjen Avdelning: Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Mål och syfte: Uppsatsens huvudsyfte är att undersöka vad pressen förmedlar för bild av den svenska familjehemsvården och dess aktörer. LÄS MER