Sökning: "Gabriella Axelsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gabriella Axelsson.

 1. 1. Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalister i Mexiko

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Lisa Axelsson; [2018-02-08]
  Nyckelord :Mexico; journalism; freelancer; females; feminism; genus; intersectionality; selfcensorship; sexual harassment; ideals.;

  Sammanfattning : Titel: Den utländska skölden – En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga frilansjournalisters iMexikos yrkeserfarenheterAuthor: Lisa AxelssonTutor: Gabriella SandstigNumber of pages: 51Number of words: 24 215Course: Bachelor thesis, JournalismPeriod: Fall 2017University: Dept. of Journalism, Media and Communication, Unviersity of GothenburgPurpose/Aim: The aim of the study is to map and analyze the working conditions, limitations andpossiblities for female freelance journalists in Mexico. LÄS MER

 2. 2. Skapar ständig uppkoppling, sämre avkoppling? : En studie om tjänstemäns beskrivelse av gränslösa arbetsvillkor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Gabriella Lundve; Jessica Andersson; Caroline Axelsson; [2014]
  Nyckelord :Gränslösa arbetsvillkor; flexibilitet; ledarskap; kommunikation; psykisk hälsa;

  Sammanfattning : Dagens ökade tillgänglighet via teknisk utrustning leder till att tjänstemäns gränsdragning mellan arbetsliv och fritid allt mer suddas ut. Tjänstemän försätts in i ett nytt gränslöst arbetssätt, vilket kan medföra både positiva och negativa konsekvenser på hälsan. LÄS MER

 3. 3. Ojänmnlikhet i Colombia : En analys utifrån Charles Tillys teori om kategoriell ojämnlikhet

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Gabriella Axelsson; [2008]
  Nyckelord :Ojämnlikhet; Kategoriella par; Exploatering; Efterlikning; Möjlighetsnasamling; Anpassning; Kön; Brottslighet; Hälsa; Social stratifiering;

  Sammanfattning : Abstract The people of Colombia suffer from a deep spiral of internal conflicts and unstable social conditions. The aim of this study is to highlight inequality in Colombia by applying Charles Tilly’s theory of durable inequality through categorical pairs. A qualitative method is applied in order to gain deeper insight to inequality in Colombia. LÄS MER