Sökning: "Caroline Axelsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Caroline Axelsson.

 1. 1. Praktisk utfodring av katter i Sverige : en enkätundersökning om hur kattägare utfodrar sina katter och var de hämtar information om foder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Jenny Andersson; Caroline Axelsson; [2021]
  Nyckelord :enkät; godis; fodermängd; foderval; färskfoder; förtroende; torrfoder; våtfoder;

  Sammanfattning : Hur svenska kattägare utfodrar sina katter i praktiken och var de inhämtar information om foder är ett relativt outforskat ämne. Att få bättre förståelse för vad som är viktigt för kattägare i deras val av foder kan öka djurhälsopersonalens förmåga och kompetens att ge råd kring nutrition. LÄS MER

 2. 2. Kapitalstruktur och lönsamhet i svenska noterade bolag : En jämförelse mellan familjeägda och icke-familjeägda bolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Victoria Axelsson; Caroline Ceder; [2021]
  Nyckelord :Kapitalstruktur; Lönsamhet; Familjeägda bolag; Icke- familjeägda bolag; Stiftelseägande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mixen av kapitalstruktur är väsentlig för att bolag ska kunnabedriva sin verksamhet samt skapa lönsamhet. Där prioriteringsordning vidfinansiering av kapital påverkas av ägartyp. LÄS MER

 3. 3. Istället för en parkbänk : Värdet att forma fysiska mötesplatser i en digitaliserad värld

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Caroline Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Digitalisering; butiksinredning; mötesplats; rumslig gestaltning; offentliga rum.;

  Sammanfattning : This work is a thesis in Information Design with a focus on Spatial Design. The purpose of the work is to investigate the needs and functions that a larger food store’s foyer boutique has to fill, with increasing digitalization and the changing habits of shoppers using more online services instead of shopping in physical stores. LÄS MER

 4. 4. Skapandets betydelse för yngre barns litteracitetsutveckling : Om att erövra litteracitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Caroline Sandlöv; Emma Ullberg; [2019]
  Nyckelord :Ateljé; ateljerista; estetiska uttrycksformer; förskola; litteracitet; litteracitetshändelser; modes; multimodalitet; multimodala resurser; skapande.;

  Sammanfattning : Sammanfattning    Den här undersökningen tar utgångspunkt i att forskning kring skapande kopplat till litteracitet är begränsad. Litteracitet är ett begrepp som kommer från eng. LÄS MER

 5. 5. Hur djurskyddet skiljer sig mellan odlad och vildfångad fisk vid avlivning : svensk lagstiftning, ASC, MSC & KRAV

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Caroline Axelsson; [2018]
  Nyckelord :ekologisk; akvakultur; lagstiftning; fiskslakt; välfärd; vildfångad fisk; fiskemetoder; bedövning;

  Sammanfattning : I have investigated what the Swedish legislation for farmed and wild caught fish have in common and what the differences are, also if the private standards ASC, MSC and KRAV have any additional rules that imply animal welfare in the slaughter/killing-process. The results show that there is only one similarity in the Swedish legislation between farmed and wild caught fish in the slaughter/killing-process. LÄS MER