Sökning: "godis"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet godis.

 1. 1. Förutsättningar för utveckling av sockerreducerad konfektyr

  Master-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik och nutrition (master)

  Författare :Caroline Tanska; [2019]
  Nyckelord :food technology; livsmedelsteknologi; Technology and Engineering; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to determine the requirements needed for a soft sugar reduced gelatin confectionery. The project was created together with the confectionery company BUBS Godis AB. The product needed to have qualities that are sufficient enough compared to the consumers’ sensory desires. LÄS MER

 2. 2. Ultraprocessad mat : Sambandet mellan konsumtion av ultraprocessad mat, övervikt och fetma

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Wendela Winglycke; [2019]
  Nyckelord :Ultra-processed food; processed food; overweight; obesity; BMI; NOVA; Ultraprocessad mat; processad mat; övervikt; fetma; BMI; NOVA;

  Sammanfattning : Introduktion. Ultraprocessad mat innebär industriellt producerad mat som ofta har ett lågt näringsvärde men hög energitäthet, t.ex. läsk, godis, sötsaker, chips och färdigmat. LÄS MER

 3. 3. Diabetes typ 2, hjärt- kärlsjukdomar och kost i en läromedelskontext : En litteraturstudie om livsstilssjukdomar och kostråd i fyra läromedel för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Joakim Arkå Nilsson; Henric Hallberg; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; hjärt- kärlsjukdom; livsstil; läromedel;

  Sammanfattning : Inledning. Dålig kosthållning kan medföra negativa konsekvenser för individens hälsa senare i livet. En individ som har kunskaper om kost är också bättre utrustad att fatta goda beslut. LÄS MER

 4. 4. Motsägelsefullt hälsobudskap inom idrotten?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Matilda Karlsson; Olivia Nilsson; [2018-08-15]
  Nyckelord :idrottsanläggning; livsmedelsutbud; näringstäthet; nordiska näringsrekommendationer; café;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotionsprogrammet- KostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Mia PrimAntal sidor: 37Termin/år: Vt 2018Examinator: Mia Prim.... LÄS MER

 5. 5. Socker, stress och nedstämdhet : En kvantitativ studie om sambandet mellan gymnasieelevers sockerintag, upplevda stressnivåer och nedstämdhet

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Fredrik Rosén; Johanna Soikkeli; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka sockerintaget och nivån av stress och nedstämdhet hos gymnasieelever. - Hur ser sockerintaget ut hos gymnasieeleverna? - Hur ser nivån av stress ut hos gymnasieleverna? - Hur ser nivån av nedstämdhet ut hos gymnasieeleverna? - Finns det något samband med sockerintag och stress? - Finns det något samband med sockerintag och nedstämdhet? Metod: En kvantitativ studie har genomförts där en enkätundersökning gjorts på tre gymnasieklasser i en kommun i storstockholm. LÄS MER