Sökning: "Gambling Act 2018:1138"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Gambling Act 2018:1138.

 1. 1. Sveriges åtgärder mot matchfixning : En institutionell naivitet eller ett genialiskt arbete?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Kim Svensson; [2022]
  Nyckelord :Matchfixning; åtgärder; korruption; idrottslig brottslighet; reglering; spelpolitik;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate what research suggests is the most effective approach to combating match-fixing. Furthermore, the study aims to describe how the sports movement and institutions in Sweden work to combat match-fixing. Finally, the design of match-fixing is examined from research and theoretical perspectives. LÄS MER

 2. 2. Idrottens kontroversiella beroendeställning till spelmarknaden : En studie om den omreglerade svenska spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Denis Isovic; Kim Svensson; [2021]
  Nyckelord :Gambling act; referral; license; gambling company; gambling policy; canalization; gambling market; Spellag; remiss; licens; spelbolag; spelpolitik; kanalisering; spelmarknad;

  Sammanfattning : This study deals with sport's controversial dependence on the gambling market. The aim of the study is to analyse the comments of authorities, organisations and associations regarding the governmental public inquiry (SOU 2017:30) A re-regulated gambling market. LÄS MER

 3. 3. "Plötsligt händer det" : En kritisk retorikanalys av spelreklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sandberg; Rebecka Sundholm; [2020]
  Nyckelord :Gambling Advertisement; Critical Rhetoric Analysis; Semiotics; Visual Rhetoric; Gambling Act 2018:1138 ; Problem Gambling; Marketing Communications; Spelreklam; Kritisk retorikanalys; Semiotik; Visuell retorik; Spellagen 2018:1138 ; Spelmissbruk; Marknadskommunikation;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie ämnar undersöka hur spellagen (2018:1138) påverkat hur svenska spelbolag konstruerar sin marknadskommunikation. Utifrån ett teoretiskt ramverk baserat på kritisk retorikanalys, visuell retorik och semiotik granskar studien retoriska strategier i reklamfilmer från före och efter inträdandet av spellagen för att identifiera om, och i så fall hur, reklamfilmerna är förändrade utifrån direktiven i lagen. LÄS MER

 4. 4. Det gröna guldet - En rättslig analys av vadhållningsmarknadens spelutbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ask Forssblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; idrottsjuridik; matchfixning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsutbudet på spelmarknaden är mångfacetterat. Det innefattar bland annat antalet gula kort och hörnor, måldifferensen med vilken ett lag ska vinna och resultatkombinationer som ackumulerar det totala oddset. För den som avser att manipulera en fotbollsmatch finns det således ett stort antal tillvägagångssätt. LÄS MER