Sökning: "Governance for Sustainable Development"

Visar resultat 1 - 5 av 384 uppsatser innehållade orden Governance for Sustainable Development.

 1. 1. Vinst och hållbarhet i bolagsstyrningen - Förhållandet mellan bolagsledningens handlingsutrymme att agera hållbart och det aktiebolagsrättsliga vinstsyftet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Louise Edelstam; [2024]
  Nyckelord :vinstsyftet; bolagsstyrning; CSR; hållbart företagande; hållbarhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De senaste årens intensifierande globalisering och växande klimatkris har lett till en allt hetare diskussion om företagens påverkan på klimatet, vilket har resulterat i att företagen i dagens samhälle förväntas och är skyldiga att ta ett större ansvar för att bedriva långsiktigt hållbara verksamheter utifrån exempelvis CSR eller ESG. Trots detta utgör vinstsyftet i 3 kap. LÄS MER

 2. 2. Carbon credit schemes & landownership in Scotland : an analysis of policy discourses

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Imogen Cadwaladr-Rimmer; [2024]
  Nyckelord :carbon credit schemes; discourse policy analysis; environmental governance; landownership; land reform; neoliberalisation; rural Scotland; sustainable development.;

  Sammanfattning : Carbon Credit Schemes have become an important feature of governance approaches to climate change in recent years and have been gaining prominence in the Global North. Scotland in particular has seen a rise in the development of carbon projects, with developers looking to sell carbon credits. LÄS MER

 3. 3. Fungi as a potential solution to microplastic pollution: A qualitative study examining the opportunities and obstacles of implementing mycoremediation in Swedish agricultural soils from a perspective of ecological sustainability

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Julia Zajac; [2023-11-08]
  Nyckelord :mycoremediation; ecological sustainability; sustainable development; microplastics; fungi;

  Sammanfattning : The world is facing microplastic pollution in almost all areas, as a result of increased manufacture and use of plastics in recent years. One of the most highly polluted environments are agricultural soils, which are estimated to contain up to 14 percent of all microplastic pollution. Few effective methods exist to solve this problem. LÄS MER

 4. 4. Marina kolonilotter - en hållbarhetsnisch i ett sociotekniskt landskap: En kvalitativ studie av marina kolonilotters potentiella roll i omställningen mot hållbar livsmedelsproduktion och samhällen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Linnéa Andersson; [2023-10-18]
  Nyckelord :Marina kolonilotter; Havskoloni; Blue community gardens; Regenerative aquaculture; Small scale ocean farming; Transition theory; Socio-technical transitions; Multi level perspekctive;

  Sammanfattning : This study aims to contribute knowledge and understanding regarding the role of political governance in facilitating grassroots initiatives that hold potential for advancing sustainable development. Specifically, the research investigates the potential role of Blue/marine community gardens in the transition towards sustainable societies and food production. LÄS MER

 5. 5. Prosperity with a purpose

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ebba Bengtsson; Lilian Landström; [2023-08-22]
  Nyckelord :Panel data; SDG index; Environmental impact; Economic growth;

  Sammanfattning : In the current landscape, policymakers are confronted with a formidable task: striking the delicate equilibrium between ongoing economic growth and a sustainable transition. This dilemma forces a difficult trade-off in various sectors, where the pursuit of sustainability often entails sacrifices and compromises with regard to economic growth. LÄS MER