Sökning: "Hjärtrehabilitering"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet Hjärtrehabilitering.

 1. 1. Patientens upplevelse av egenvård efter hjärtinfarkt : En kvalitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Diana Markefors; Ellen Alanen; Fanny Granstrand; [2021]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Cardiac rehabilitation; Sense of Coherence; Hjärtinfarkt; Hjärtrehabilitering; Känsla av Sammanhang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att drabbas av en hjärtinfarkt är livsomställande för patienten. Genom livsstilsförändringar kan riskfaktorer elimineras och risk för att återinsjukna reduceras. Genom att patienten är följsam i sin egenvård och deltar i hjärtrehabiliteringsprogram kan risken minska. LÄS MER

 2. 2. Styrka eller kondition: vad avgör hjärtpatienters självförmåga till fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om kranskärlspatienters fysiska kapacitet och självförmåga till fysisk aktivitet efter genomförd hjärtrehabilitering samt en jämförelse mellan kvinnor och män

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Fanny Amoranitis; Agnes Planck; [2021]
  Nyckelord :Heart rehabilitation; self-efficacy; physical activity; coronary artery disease; physical capacity; gender; Hjärtrehabilitering; självförmåga; fysisk aktivitet; kranskärlssjukdom; fysisk kapacitet; kön;

  Sammanfattning : Bakgrund För patienter med kranskärlssjukdom rekommenderas hjärtrehabilitering och regelbunden fysisk träning som en viktig del av behandlingen. Dessa patienter är ofta påverkade både fysiskt och psykologiskt av sin sjukdom vilket kan vara utmanande för en hälsoförändring. LÄS MER

 3. 3. BIOPSYKOSOCIALA EFFEKTER UNDER HJÄRTREHABILITERING HOS HJÄRTINFARKTPATIENTER MED KORT VÅRDTID : Single subject design

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Åsa Molnar; Michelle Omme; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Physical exercise in cardiac rehabilitation provides increased physical health and quality of life. The National Board of Health recommends physiotherapy-led cardiac rehabilitation training due to reduced heart-related mortality and shorter care time. LÄS MER

 4. 4. Livsstilsförändring - hur motiveras patienten till det? : En litteraturstudie om patienter med kranskärlssjukdom och deras upplevelse av livsstilsförändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Helena Wik; Katarina Wessbo; [2020]
  Nyckelord :kranskärlssjukdom; livsstilsförändring; rädsla; sekundär prevention; undervisning; välbefinnande;

  Sammanfattning : Kranskärlssjukdom är en av våra vanligaste folksjukdomar. Riskfaktorer är mångt och mycket kopplade till människans levnadsvanor. Sekundärprevention går ut på att eliminera riskfaktorer genom rökstopp, ökad fysisk aktivitet, blodfettsänkning med mera för att förhindra återinsjuknande. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av rehabilitering efter hjärtinfarkt : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Viktoria Norén; Anna-Lena Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; cardiac rehabilitation; persons; support; experiences; Hjärtinfarkt; hjärtrehabilitering; personer; stöd; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hjärtinfarkt är den vanligaste dödsorsaken i Sverige bland både män och kvinnor. Hjärtrehabilitering är en viktig funktion för att förbättra personens fysiska status och undvika återinsjuknande i hjärtinfarkt. LÄS MER