Sökning: "Hygien upp"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Hygien upp.

 1. 1. Nytt visuellt system för kollektivkök : Hur kan struktur och gemenskap underlätta med städning ochmatlagningsredskap i ett kollektivboende för studenter?

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Courtney Nyman-Amat; [2019]
  Nyckelord :kollektivboende; studentboende; gemensamt kök; struktur; förvaring; köksö; städning; matlagningsredskap; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Detta är en studie på ett gemensamt kök för kollektivt och studentboende.Projektet är ett samarbete med företaget Omniplan. Omniplan är byggprojektörersom kommer att bygga ett nytt studentboende med gemensamma kök. Köket är enmötesplats för umgänge och sociala aktiviteter. LÄS MER

 2. 2. Jakt och slakt av hägnat vilt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sara Sahlin; [2018]
  Nyckelord :hygien; välfärd; vilthägn; hjort; fångenskap;

  Sammanfattning : Jakt och slakt av hägnat vilt är ett studentarbete skrivet med fokus på välfärd vid jakt och slakt, men arbetet tar även upp aktuell information kring antal hägn och vanligaste djurslaget i Sverige idag. Information att tillgå om detta ämne är sparsamt och statistiken med avseende på antal hägn uppdateras ständigt. LÄS MER

 3. 3. Diarré hos spädkalvar : hur man förebygger och behandlar spädkalvsdiarré

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emme-Li Dahl Sturedahl; [2018]
  Nyckelord :kalvdiarré; kalvhälsa; behandling kalvdiarré; vätskeersättning; råmjölk;

  Sammanfattning : Spädkalvsdiarré är en vanlig dödsorsak hos kalvar världen över. Behandlingsmetoderna är många och målet med detta arbete är att kunna förstå sjukdomen och därmed på bästa sätt kunna behandla och förebygga diarréproblem ute i besättningarna. LÄS MER

 4. 4. Fuktsäkra ytterväggsfogar mellan prefabricerade betongelement : En utvärdering av orsaker till fogproblem

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Zozan Ucar; [2018]
  Nyckelord :Yttervägg; element; rörelse; slagregn; toleranser; fogning;

  Sammanfattning : Användningen av prefabricerade byggnadsdelar har drivit fram en utveckling av fogar och fogmassor i byggsektorn. Ytterväggsfogar fyller många viktiga funktioner, de tar upp rörelser som uppstår i byggnadsdelar och utgör samtidigt ett väderskydd som samverkar med resterande del av ytterväggen. LÄS MER

 5. 5. Hur rutiner kopplat till kalvskötsel följs ute på konventionella mjölkgårdar : en enkätstudie

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sarah Nilsson; Julia Nilseryd; [2018]
  Nyckelord :Rutiner; Standardrutiner; Kalvhälsa; Kalvdödlighet;

  Sammanfattning : Inom mjölkproduktion är fungerande rutiner och management något som är mycket viktig att ha för att uppnå bra resultat i produktionen. Eftersom kalvarna är gårdens framtid är det viktigt att de får en bra uppväxt i en bra miljö och det måste finnas bra rutiner för att sköta kalvarna. LÄS MER