Sökning: "Elisa Swanson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Elisa Swanson.

 1. 1. Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv.

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Britta Lundberg; Renate Wickström; Elisa Swanson; [2005]
  Nyckelord :Jämställdhetsarbete; attityder; social konstruktionism; kvinnors karriärer; Nordea; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : En sammanfattning av uppsatsen på maximalt 8000 tecken.Titel Lika möjligheter? Hur praxis, sociala konstruktioner och personalens förhållningssätt till den rådande könsordningen påverkar jämställdhetsarbetet, sett ur ett ledningsperspektiv. LÄS MER

 2. 2. The effect of a group's experience of negotiation on the conformity of the group's collective memory in a dyadic negotiation situation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elisa Swanson; [2003]
  Nyckelord :negotiation; group process; collective memory; cognitive recollection; role-play; Psychology; Psykologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an inductive study of how collective memory in dyadic i.e. two-party negotiation is affected by the negotiating group's experience of negotiation. The primary question is: do similarities in negotiators' collective experiences i. LÄS MER

 3. 3. Ideons nätverk - från kunskap till färdigt företag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elisa Swanson; Åsa Duvander; Gordana Siljac; [2002]
  Nyckelord :Ideon; nätverk; imaginära organisationer; kunskap; Ideon Center AB; Venture Lab; Växthuset Ideon; Teknikbrostiftelsen i Lund; Teknopol AB; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns olika konstellationer av samarbete kring specifika uppgifter för att uppnå någon form av definierat mål. I imaginära samarbeten skiljer sig samarbetsprocesserna från mer formaliserade samarbetsformer. LÄS MER