Sökning: "IQ"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade ordet IQ.

 1. 1. Defined Benefit Obligations - A Quantitative Study of the Managerial Opportunism within the Accounting of Defined Benefit Obligations

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anders Dahnér; Martin Hallgren; [2019-08-08]
  Nyckelord :Defined benefit pension plans; Defined benefit obligations; DBO; DBP; Discount rate incentives; Managerial opportunism; Managerial Discretion; IAS 19; Accounting for pension obligations; Opportunistic accounting choices;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Att använda eller att inte använda? : en studie om vilka designaspekter som motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala utbildningsspel för matematik

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Göransson; Caroline Zetterling; [2019]
  Nyckelord :Mobile applications; serious games; mathematics; primary school; use; experience; motivation; Mobila applikationer; digitala utbildningsspel; matematik; lågstadiet; användning; upplevelse; motivation;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka vad som motiverar elever i lågstadiet till att vilja använda digitala utbildningsspel för matematik. Utifrån ett samhällsperspektiv är matematik viktigt och elever behöver ha kunskaper i ämnet för att kunna ta del av samhället när de har slutat skolan. LÄS MER

 3. 3. IQ and Adjustment : Gender Differences in Income and Parenthood

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Lotta Lundmark; [2019]
  Nyckelord :IQ; gender; income; adjustment; longitudinal; cohort;

  Sammanfattning : IQ has been shown to predict life outcomes such as income and education, but to benefit men more than women. Parenthood is in turn known to be partly predicted by variables correlated with IQ, with more educated and well-paid subjects being more probable to become parents. LÄS MER

 4. 4. M&A i norden - landspecifik risk och budpremie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Burmeister; [2019]
  Nyckelord :Gränsöverskridande; Norden; Budpremie; Landspecifik risk; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka dels om betald budpremie vid gränsöverskridande förvärv skiljer sig från motsvarande för inhemska förvärv och dels om landspecifik risk påverkat erlagd budpremie under åren 2011 - 2018. Studien följer strukturen för en deduktiv arbetsmetod, i vilken befintliga teorier analyseras för att formulera hypoteser om vald variabels påverkan på budpremien. LÄS MER

 5. 5. Resultatmanipulering kring lock-up periodens utgångsdatum

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Thelander; Gustaf Kjellström; Julie Yu; [2019]
  Nyckelord :Resultatmanipulering; Earnings management; Lock-up; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det förekommer resultatmanipulering i kvartalen före och under lock-up periodens utgångsdatum. Vidare är syftet att undersöka om det existerar en skillnad i mängden resultatmanipulation mellan Nasdaq Stockholm och Spotlight Stock Market. LÄS MER