Sökning: "IT strategi och IT arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade orden IT strategi och IT arkitektur.

 1. 1. Quantum Portfolio Optimization : a Multi-Level Perspective Study of the Swedish Fund Management Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Olle Malmberg; Joakim Wellenstam; [2021]
  Nyckelord :Quantum computers; portfolio optimization; multi-level perspective; technological transition; finance; socio-technical; Kvantdatorer; portföljoptimering; multi-level perspective; teknisk omvandling; finans; socio-teknisk;

  Sammanfattning : In recent years, quantum computers have achieved new levels of sophistication and are by some estimates only a few years from being used in production. A growing body of literature points toward their potential uses within various industries, with the finance industry identified as exceptionally full of prospective applications. LÄS MER

 2. 2. Architecture to the Rescue : Metamorphing Built Space for Changing Purposes

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Vincent Tuma Fischer; Tara Dyi; [2021]
  Nyckelord :Metamorphing architecture; Pandemic architecture; Healthcare architecture; Crisis management; Temporary architecture; Health promoting architecture.; Metamorferande arkitektur; Pandemi arkitektur; Sjukvård arkitektur; Kris förberedande; Temporär arkitektur; Hälsofrämjande arkitektur.;

  Sammanfattning : In December of 2019, the city of Wuhan in China reported an outbreak of a high number of pneumoniacases (Bassareo, 2020). The SARS-CoV-2 Virus (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)started to cause disturbance in societal functions, eventually leading to anomalous infection controlmeasures. LÄS MER

 3. 3. Vertikala trädgårdar i stadsrummet : Är det möjligt i ett sydnordiskt klimat?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Saga Hellstrand; Frida Isakson; [2021]
  Nyckelord :vertikala trädgårdar; vertikal grönska; gröna fasader; grön arkitektur; förtätning av staden; hälsa; biologisk mångfald; klimat; luftkvalitet och temperatur;

  Sammanfattning : Populationen ökar i Sverige vilket skapar en ständig press på att fler bostäder behöver byggas och mer mat måste produceras. Förtätning är en metod inom stadsutveckling som har goda fördelar såsom färre avstånd och förvaltning av jordbruksmarken. LÄS MER

 4. 4. A study in sustainability within the building value chain: An organization-based case study exploring the architect’s responsibility

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Amanda Andersen; [2021]
  Nyckelord :Agenda 2030; Architectural profession; Design; Holistic work approach; Responsibilities; Standards; Sustainability; Agenda 2030; Ansvar; Arkitektur; Design; Holistiskt tillvägagångssätt; Hållbarhet; Standard;

  Sammanfattning : The modern form of humans has thrived on the planet for the past 200.000 years. Since back then and all the way to the present we’ve had several basic, physiological human needs, one of those being that of shelter. LÄS MER

 5. 5. Amfibiska hus : möjligheter och utmaningar att nyttja byggtekniken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Gradén Svedlund; [2020]
  Nyckelord :Amphibious buildings; floating construction; sustainable architecture; amphibious retrofit; flood-proof construction; Amfibiska hus; översvämningssäker byggteknik; Amfibisk ombyggnation; flytande konstruktion; hållbar arkitektur; amfibiska byggnader; hållbart byggande;

  Sammanfattning : Climate change will increase the risk of floods from storms and rising sea levels in many countries with coasts, seas and rivers. In Sweden, climate change is going to affect the intensity and frequency of precipitation which, together with rising sea levels, will result in more floods in the future. LÄS MER