Sökning: "Ikea family"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Ikea family.

 1. 1. Hur kan IKEA Family utvecklas för att skapa ökad kundlojalitet?

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Flora Trast; Johanna Lundh; [2022]
  Nyckelord :IKEA Family; customer loyalty; customer satisfaction; customer clubs; customer engagement; IKEA Family; kundlojalitet; kundnöjdhet; kundklubb; kundengagemang;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Titel: Hur kan IKEA Family utvecklas för att skapa ökad kundlojalitet?   Datum: 2022-06-03  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Författare: Johanna Lundh och Flora Trast  Handledare: Anders Parment  Sökord: IKEA Family, IKEA, kundlojalitet, kundklubb, kundnöjdhet, kundengagemang  Problemformulering: Denna uppsats ämnar undersöka om det finns potentiella brister inom IKEA Family, vilka dessa brister är samt vilken förbättringspotential det finns för IKEA Family för att generera högre kundlojalitet.   Syfte: Syftet med denna uppsats är att öka kunskapen om hur IKEA Family bör vara utformad utifrån ett kundlojalitetsperspektiv, samt om det finns några specifika förmåner och möjliga förbättringspunkter som är avgörande för att medlemmarna ska vara lojala. LÄS MER

 2. 2. CONCEPT FOR A PORTABLE ASSISTIVE LIFTING SEAT

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Industridesign

  Författare :PABLO CALVIN LINARES; [2019]
  Nyckelord :Lifting seat; Locking mechanism; Plastic sheet; Democratic design; Product development; Industrial design; Product design; Ergonomics;

  Sammanfattning : This project consists of the design of a concept for a portable assistive seat in collaboration with IKEA. The aim of the project is to create a solution that fits within the Omtänksam family of products and shares the company’s values of what is so-called Democratic Design: Form - Quality - Low Price - Function – Sustainability The Omtänksam Family is focused on products that can help the elderly to have a more comfortable life while blending with the home environment. LÄS MER

 3. 3. Improved assembly for frame-based furniture

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Emma Bernström; Oscar Vigstrand; [2019]
  Nyckelord :Furniture; Assembly; Frame-based; Design; Concept;

  Sammanfattning : Under det senaste århundrandet har möbeldesign utvecklats och designats för att bli mer ekonomiskt tillgänligt. Majoriteten av möblerna under de senaste årtiondet är designade för att underlätta fövaring och transport för att minimera kostnaden för företaget. LÄS MER

 4. 4. Organizational Culture and Employee Loyalty : The Case of IKEA

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Adam Ericsson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Title: Organizational Culture and Employee Loyalty Subtitle: The Case of IKEA Level: Thesis for Master Degree in Business Administration Author: Adam Ericsson Supervisor: Daniella Fjellström Examiner: Maria Fregidou-Malama Date: March 2018 Aim: This research aims to investigate how organizational culture influence employee engagement and loyalty. Method: The study is based on qualitative research method. LÄS MER

 5. 5. "Där livet händer" : En kvalitativ innehållsanalys av IKEAs reklamfilmer ”Där livet händer” ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Iliriana Maqedonci; Maria Svedenman; [2018]
  Nyckelord :Stereotyper; genus; familjestruktur; narrativ; IKEA; Goffman;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på hur olika könsroller och familjestrukturer representeras i reklamfilmer ur IKEAs kampanj Där livet händer. Studien syftar även till att undersöka om innehållet i reklamfilmerna bryter eller förstärker de normer som finns i samhället. Specifikt studeras innehållet ur fyra reklamfilmer från deras kampanj. LÄS MER