Sökning: "Industrial relations."

Visar resultat 1 - 5 av 118 uppsatser innehållade orden Industrial relations..

 1. 1. Ensamt på toppen? - En kvalitativ studie om emotionella krav i HR-chefers arbetsliv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Lina Burlin; Emma Lönedal; [2019-08-19]
  Nyckelord :HR-managers; emotional demands; social support; role conflict; coping strategies;

  Sammanfattning : This thesis aims to identify the emotional demands in HR-managers´ work life and how these are handled. Prior research has shown that HR-professional are exposed to different emotional demands in their working life. LÄS MER

 2. 2. Consideration of National Culture in B2B Supply Chains : What national cultural factors are considered in supply chain management by companies in practice and what are their relations?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Romy Brand; [2019]
  Nyckelord :national culture; culture; B2B; business-to-business; marketing; industrial marketing; SCM; SC; supply chain management; supply chain;

  Sammanfattning : Anderson, et al. (1994) have outlined the importance of bilateral relationships in business-to-business (B2B) marketing environments and thus the understanding of the business network context within which they are embedded. LÄS MER

 3. 3. Energioptimering av destillationsprocess med ejektorteknik

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Johan Holst; [2019]
  Nyckelord :Product development; ejector technology; pharmaceutical industry; distillation process; screening process; market analysis; risk analysis; competition analysis; Produktutveckling; ejektorteknik; läkemedelsindustrin; destillationsprocess; sållningsprocess; marknadsanalys; riskanalys; konkurrentanalys;

  Sammanfattning : Detta är en rapport som syftar till att kartlägga kvalificerade leverantörer till Aqua‐Nova AB. Företagets organisation är liten och består av fem anställda. Det är därför en utmaning att sälja nya projekt, övervaka tillverkning och vårda kundrelationer och samtidigt bedriva utvecklingsprojekt. LÄS MER

 4. 4. Värdering av utsläppsrätter - En undersökning av samband mellan värderingsval och företagsfaktorer för svenska företag år 2016

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Edvin Ederberg; Anna-Karin Enfors; Jakob Fornander; [2019]
  Nyckelord :Värderingsmetod; utsläppsrätter; anskaffningsvärde; verkligt värde; företagsfaktorer; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka om svenska företag som tilldelats utsläppsrätter år 2016 värderat dessa till anskaffningsvärde eller verkligt värde. Studien undersöker även samband mellan valet av värderingsmetod och företagsfaktorer. LÄS MER

 5. 5. The possibilities of cross-sector relations : A study on partnerships between private companies and environmental NGOs in Sweden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Elinor Franzén; [2019]
  Nyckelord :Cross-sector Partnerships; NGOs; Private companies; Environmental engagement; Environmental issues; CSR; Stakeholders; Sustainability;

  Sammanfattning : It is a common misconception that the cross-sector partnership between private companies and environmental NGOs purely benefit financing and image possibilities. However, suppositions like these are worryingly out-of-date and do no longer correspond to the actual make-up, ambitions, effort, and functionings of said partnerships. LÄS MER