Sökning: "Informell kommunikation"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Informell kommunikation.

 1. 1. Framgångsfaktorer för affärssystemimplementationer i småföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Elin Nyström; [2019]
  Nyckelord :Affärssystemimplementation; småföretag; framgångsfaktorer;

  Sammanfattning : Företag runt om i världen implementerar affärssystem för att affärssystem kan underlätta integrering av affärsprocesser och hanteringen av information inom en organisation. För att lyckas med en affärssystemimplementation finns ett antal framgångsfaktorer som företag måste beakta. LÄS MER

 2. 2. Man kan inte läsa allt : En litteraturstudie om lärares val av klassisk skönlitteratur i årskurs 4-6

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Andrén; Erik Juberg; [2019]
  Nyckelord :skönlitteratur; svenskämnet; klassiker; lärarens val; likvärdig litteraturundervisning;

  Sammanfattning : Debatten gällande införandet av en litterär kanon i litteraturundervisningen har pågått i media och skolor runt om i landet under de senaste åren. Detta väckte intresset att närmare undersöka hur lärare väljer skönlitteratur till undervisningen, då det idag inte existerar någon formell kanon i den svenska skolan. LÄS MER

 3. 3. Intern Kommun-ikation : En analys av Upplands-Bro Kommuns internkommunikation utifrån ett ledarskapsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK

  Författare :Anna Wessman; [2019]
  Nyckelord :Ledarskapskommunikation; Internkommunikation; Organisationskultur; Kommunikationskanaler; Formell och Informell Kommunikation;

  Sammanfattning : Inom organisationer är den interna kommunikationen grundläggande för att det operativa arbetet ska fungera. Faktorer som kultur, struktur, ekonomi, tid och ledarskapsperspektiv påverkar kommunikationen i allra högsta grad. LÄS MER

 4. 4. Den interna kommunikationen : En fallstudie om hur det kommuniceras internt mellan olika hierarkiska nivåer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Pooyan Shamloo; Albert Antwi Adomako; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; kommunikationskanaler; vertikal kommunikation; formell och informell kommunikation.;

  Sammanfattning : Titel: Den interna kommunikationen - En fallstudie om hur det kommuniceras internt mellan olika hierarkiska nivåer Syfte: Syftet med studien är att studera kommunikationen som sker internt på fallföretaget mellan de olika stegen i hierarkin, genom att ta hänsyn till valet av kommunikationskanal som finns tillgängliga för respektive aktörer i hierarkin. Metod: Studien utfördes med en abduktiv forskningsansats, en kvalitativ undersökningsmetod har tillämpats för att kunna samla in empiri. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av användning av tolk vid språkbarriärer : En kvalitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Moa Axelsson; Linnea Gulliksson; [2019]
  Nyckelord :Formell tolk; informell tolk; kommunikation; kvalitativ; sjuksköterskors erfarenheter; språkbarriär.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhället blir allt mer mångkulturellt och en större press sätts på att sjuksköterskor kan möjliggöra en fungerande kommunikation med patienter. Om kommunikationen inte fungerar kan en språkbarriär uppstå mellan sjuksköterskor och patient. LÄS MER