Sökning: "Inga Grunden"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Inga Grunden.

 1. 1. Primärvårdssköterskors erfarenheter av att arbeta hälsofrämjande med stresshantering hos patienter med hypertoni : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Söder; Jeanette Wegersjö; [2020]
  Nyckelord :Hypertonimottagning; Hälsofrämjande arbete; Primärvård; Primärvårdssköterska; Stresshantering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Primärvårdssköterskor har ett ansvar att arbeta hälsofrämjande. Hypertoni kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar och drabbar en stor del av befolkningen i världen. I Sverige upplever allt fler människor stress. Studier visar på att det finns ett samband mellan förekomsten av stress och hypertoni. LÄS MER

 2. 2. HÄLSOFRÄMJANDE FRITIDSHEM : En kvalitativ studie om fritidshems olika förutsättningar för ett hälsofrämjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Pontus Kröger; Oskar Ledin; [2020]
  Nyckelord :Hälsa; hälsoarbete; fritidslärare; fritidshem; förutsättningar;

  Sammanfattning : Ett hälsofrämjande arbete inom fritidshemmet betonar elevernas möjligheter att stimulera sina fysiska och psykiska behov. Studiens syfte har varit att bidra med ökad förståelse kring hur olika fritidshem arbetar gällande det hälsofrämjande arbetet. Fritidshemmens olika förutsättningar för ett sådant arbete vill vi även undersöka. LÄS MER

 3. 3. Hate speech eller yttrandefrihet? - En kvalitativ innehållsanalys om Nordiska Motståndsrörelsens politiska mål

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Alexandra Jannesson; [2020]
  Nyckelord :Nordiska motståndsrörelsen; yttrandefrihetsgrundlagen; hate speech; Ulf Petäjä; NMR; sanning; demokrati; tolerans; CERD; Philosophy and Religion;

  Sammanfattning : Den nationalsocialistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen har växt sig allt starkare och fått ett allt större fäste i Sverige, trots att NMR har förbjudits i grannlandet Finland får de fortfarande verka fritt i Sverige, med yttrandefriheten som skydd. Men till vilket pris? Sverige har fått återkommande kritik från CERD:s rapporter där de uttrycker orosmoln angående Sverige och våra rasistiska organisationer. LÄS MER

 4. 4. Förslag till fastighetsmodell för de svenska kommunernas fastighetsinnehav med tillämpning på region Gotland

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Gripenberg; Björn von Gaffron; [2020]
  Nyckelord :Real-estate model; Real-estate development; Real-estate strategy; Fastighetsmodell; Fastighetsutveckling; Fastighetsstrategi;

  Sammanfattning : Regioner och kommuner har en rad olika fastigheter med varierande ändamål. Idag finns detofta inga uttalade strategier som kan ge beslutsfattare den grunden som behövs för att ta välgrundade beslut rörande fastighetsinnehavet. LÄS MER

 5. 5. Bedömning av faror som bekämpningsmedel utgör för Degebergas dricksvattentäkt - Perspektiv utifrån nuvarande markanvändning och vid en potentiell förändring

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Daniel Andersson; [2020]
  Nyckelord :Grundvatten; farobedömning; markkartering; pesticider; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Pesticides poses a threat to drinking water, especially where the usage is extended, like in Scania, Sweden. The main objective of this study was to identify and characterize substances used in the cultivated area of Degeberga. LÄS MER