Sökning: "Insurance contracts"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Insurance contracts.

 1. 1. Smart Contracts, Insurtechs and the Future of Insurance

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :John Scherrer; Abtin Salahshor; [2020]
  Nyckelord :Smart contracts; Blockchain; Insurance; Insurtech; Diffusion theory; Adoption barriers; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The insurance industry is notoriously conservative and has seen comparably few technological improvements in the last fifty years. A wave of new technology- driven insurance firms, or insurtechs, is changing that. LÄS MER

 2. 2. Compensatio lucri cum damno - Tillämpningen av avdrag för fördelar vid skadeståndets bestämmande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Hartmeier; [2019]
  Nyckelord :Civilrätt; Förmögenhetsrätt; Skadeståndsrätt; Försäkringsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med stöd av den skadeståndsrättsliga principen om compensatio lucri cum damno kan fördelar som följts av en skada komma att avräknas skadeståndet. Detta i syfte att inte överkompensera den skadelidande. Syftet med denna uppsats har varit att, genom en rättsdogmatisk metod, redogöra för principens närmare innebörd. LÄS MER

 3. 3. Frisktandvård : En enkätstudie om tandvårdsanställdas attityder och avtalshantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan; Högskolan i Jönköping/Hälsohögskolan

  Författare :Selin Ahlström; Helena Svensson; [2019]
  Nyckelord :Frisktandvård; tandvårdspersonal; R2; Region Kalmar Län; Tandvårdsstöd;

  Sammanfattning : Prepaid dental care - a questionnaire on dentalstaff attitudes and contract management   Abstract Background: In order to get young people to maintain a continued regular contact with dental care, after they are regarded as paying adults, prepaid dental care was introduced in Västra Götaland in 2007. Prepaid dental care is a payment model in which patients pay a specific amount for their dental care over a three-year period, monthly or annually. LÄS MER

 4. 4. Accounting for geographic basis risk in agricultural weather index insurance : how kriging prediction may improve protection against climate risk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Daniel Leppert; [2019]
  Nyckelord :agricultural economics; geographic basis risk; weather index insurance; kriging; climate change;

  Sammanfattning : Weather index insurance is a potential solution to a widely acknowledged problem of information asymmetries in agricultural crop insurance. Insurance where payouts depend on a weather index relies on accurate estimates of local weather, such as temperature and rainfall. LÄS MER

 5. 5. Identifikation i företagsförsäkring - Rättsläget och försäkringsvillkorens överensstämmelse med FAL

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Fredrik Viberud; [2018]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Försäkringsrätt; Avtalsrätt; Identifikation; Företagsförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Insurance contracts are agreed upon between insurance companies and policy holders. If the insurance is taken out in favor of the policy holder, who fulfils its main obligation to pay the insurance fee, the holder is entitled to insurance compensation. LÄS MER