Sökning: "Johan Mattsson"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Johan Mattsson.

 1. 1. Constructing Residential Price Property Indices Using Robust and Shrinkage Regression Modelling

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Johan Mattsson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis intends to construct and compare multiple Residential Price Property Indices (RPPI) with the aim to express the price development of houses in Stockholm county from January 2013 to September 2018. The index method used is the hedonic time dummy variable method. LÄS MER

 2. 2. Hur arbete med den marina besöksnäringen kan främja livsmiljön : Kartläggning av marina verksamheter som är en del av besöksnäringen i Vaxholms stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Johan Mattsson; [2017]
  Nyckelord :maritime practices; tourism; living environment; Vaxholms stad; archipelago; mapping survey; marina verksamheter; besöksnäring; livsmiljö; Vaxholms stad; skärgården; kartläggning;

  Sammanfattning : There is a substantial amount of studies made about green areas, but not enough studies on the value of water areas. Water areas has untapped potential in urban and regional planning. LÄS MER

 3. 3. Samtalets betydelse för utredningsprocessen : En kvalitativ studie om Migrationsverkets arbete med ensamkommande flyktingbarn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier; Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier

  Författare :Johan Vikman; Carl-Johan Mattsson; [2017]
  Nyckelord :Unaccompanied children; Child perspective; Rule of law; Investigation procedure; Ensamkommande barn; Barnperspektiv; Rättssäkerhet; Utredningsprocess;

  Sammanfattning : Migrationsverket har det övergripande ansvaret över samtliga som söker asyl och att ta beslut kring vem som får uppehållstillstånd och inte. Denna studie har till syfte att undersöka utredningsprocessen för ensamkommande flyktingbarn ur Migrationsverkets personals perspektiv samt hur de tillämpar ett barnperspektiv i deras arbete och säkerställer ett rättssäkert arbetssätt. LÄS MER

 4. 4. Interpolerande lagerstyrningssystem - Hänsyn till överdrag genom korttidskattningar i beställningspunktsystem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Sandwall; Andreas Mattiasson; [2016-07-04]
  Nyckelord :Överdrag; Lagerstyrning; Beställningspunkt; Fyllnadsgradsservice; Interpolering;

  Sammanfattning : I det här arbetet presenteras och analyseras ett interpolerande lagerstyrningssystem som utvecklats av författarna. Systemet ämnar motverka överdrag i beställningspunktsystem.Beställningspunktsystem och i synnerhet system med periodinspektion bygger på modellmässiga antaganden som inte stämmer överens med verkligheten. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av utbildning : Mervärdet och vikten av ackreditering för studenten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Mattsson; Patrik Wengberg; [2015]
  Nyckelord :ackreditering; mervärde; utbildning kvalitet.;

  Sammanfattning : Det pågår en förändring på världsmarknaden då nya förutsättningar bidragit till enallt mer dynamisk arbetsmarknad. Det skapar goda möjligheter till en internationell karriär förframtida examinerade studenter. LÄS MER