Sökning: "Johan Roos"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Johan Roos.

 1. 1. Tryggt ljus när mörkret faller på : ett ljussättningsförslag för Stångby Stadsdelspark i Lund

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Jessica Roos; [2019]
  Nyckelord :ljus; ljussättning; upplevelse; trygghet; gestaltning; landskapsarkitektur; genus; Stångby stadsdelspark;

  Sammanfattning : 36% av Malmös medborgare har i en undersökning uppgett att de känner sig otrygga när de går ensamma utomhus när det är mörkt. Ungefär hälften av dessa har även avstått från olika aktiviteter på grund av sin upplevda otrygghet. LÄS MER

 2. 2. Motivational Factors and their Prioritization for GMP in Nordic SMEs

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Filip Simonsson; Eduardo Cuadra Azucar; Johan Roos; [2018]
  Nyckelord :Green Management; SME; CSR; Green Score;

  Sammanfattning : Purpose - The subject of green management and its connection to motivational factors is relatively unexplored in existing literature, especially regarding SMEs in the Nordic Countries. The paper aims to investigate frequencies of motivational factors as SMEs present them, suggest the theoretical prioritization of motivational factors for green management practices, and factors impact on different levels of green management. LÄS MER

 3. 3. Köttkonsumtionen och den politiska viljan. Kollektivt handlande och det uteblivna politiska gensvaret för en minskad köttkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Johan Roos Högberg; [2014-10-07]
  Nyckelord :köttkonsumtion; klimatuppvärmning; styrmedel; köttskatt; institutional rational choice; Elinor Ostrom; Sverige; collective action; bilism;

  Sammanfattning : Denna studie avser förklara varför inga politiska åtgärder vidtas för att minskaköttkonsumtionen när det finns tydliga belägg för dess bidragande effekter påklimatuppvärmningen. Genom en motivanalys iakttar jag aktörsbaserade och strukturellafaktorer som förklarar varför förslaget om en skatt på kött får dåligt gehör. LÄS MER

 4. 4. Infrared spectroscopy in the ISAAC experiment

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES); KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Victoria de Roos; Johan Jansson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Hur har den finansiella krisen påverkat Västerbottens läns främsta damfotbollsföreningar : - Avseende sponsring

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Henrik Sennström; Johan Widell; [2010]
  Nyckelord :sponsring; finansiell kris; stakeholder; intressenter; association; det ideella föreningslivet;

  Sammanfattning :  This study is made, on behalf of Västerbottens Fotbollsförbund, with the purpose to investigate how the 2008 financial crisis have affected the sponsorship to the voluntary sports sector in the Västerbotten region, with focus on the womens elite football teams. The background of this study was to investigate the effect of the financial crisis to help the voluntary organizations in the future. LÄS MER