Sökning: "Decision-making Under Risk"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Decision-making Under Risk.

 1. 1. Risk Preferences of Management Generations

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jonas Gier; Anton Witt; [2019]
  Nyckelord :Risk Preferences; Generation X; Millennials; Generation Z; Risk Attributes; Risk-Taking; Strategic Management; Prospect Theory; Organizational Risk; Decision-making Under Risk; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to examine the risk preferences of current and future management generations and its implications for strategic management. Methodology: A quantitative research strategy has been chosen in order to fulfil the purpose of this study. LÄS MER

 2. 2. Prioritering av åtgärder för förbättrad juverhälsa i automatiska mjölkningssystem

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elna Laxmar; [2019]
  Nyckelord :automatiska mjölkningssystem; somatiskt celltal; juverhälsa; förebyggande;

  Sammanfattning : Svensk mjölkproduktion har under de senaste 30 åren genomgått stora strukturförändringar. Allt fler gårdar väljer att ställa om från uppbundna system till lösdrifter med ökad mekanisering och automatisering. 40% av svenska mjölkkor kopplade till Växa Sveriges program kokontrollen mjölkas numera i automatiska mjölkningssystem (AMS). LÄS MER

 3. 3. How does modern media impact decision-making in high-risk organizations?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Fabian Landherr; Samora Mlingwa; [2019]
  Nyckelord :Media; modern media; social media; organizational decision-making; safety; safety culture; just culture; high-risk organizations; FLMU06; Social Sciences;

  Sammanfattning : Accidents always get a lot of public attention. Journalists appear at the site of an accident, taking pictures and making interviews with professionals and eyewitnesses. With the emergence of smartphones, online-media, and social media platforms such as Twitter, Facebook, Instagram, etc. everyone became a journalist. LÄS MER

 4. 4. IoT i en högt säkerhetsklassad miljö : Tillvägagångssätt för hanteringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Ida Kaiser; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problemet kring Internet of Things (IoT) säkerhet är idag aktuellt på grund av dess snabba framväxt, forskningen har på grund av det inte hunnit med och standarder saknas. IoT är idag ett brett begrepp, men kommer genom rapporten syfta till en generaliserad bild med viss inriktning mot sensorer som är ett stort problem för säkerheten idag. LÄS MER

 5. 5. Decision and Policy Making in the European Union : Role of EU Agencies in the decision and policy making in the area of chemicals and food safety

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Besluts-, risk- och policyanalys

  Författare :Pia-Johanna Fallström Mujkić; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : EU regulations, decisions and policy making are matters that concern every resident in the EU and risk and benefit assessment and analysis form part of the EU decision and policy making. This thesis discusses the decision/policy making in the EU and the risk assessment activities of the European Food Safety Authority (EFSA) and the European Chemicals Agency (ECHA), as well as ECHA’s socio-economic analysis activities. LÄS MER