Sökning: "Decision-making Under Risk"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden Decision-making Under Risk.

 1. 1. Offentliga rum med utrymme för temporära funktioner : Norrköpings kommun som exempel

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Söderling; [2020]
  Nyckelord :temporär landskapsarkitektur; temporär användning; place; space; territorialitet; medskapande; placemaking; placekeeping; medborgardialog;

  Sammanfattning : Att arbeta med temporär landskapsarkitektur blir allt vanligare i planeringssammanhang. De senaste åren har exempel på ytor i våra städer som fått temporära användningsområden i form av exempelvis sommargågator och temporära parker dykt upp på flera håll i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Hot och våld mot lärare - en kritisk diskursanalytisk studie av Svenska Dagbladet och Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Monique Leo; My Jagborn; [2020]
  Nyckelord :threat; students; teachers; violence; critical discourse analysis; labeling theory; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; hot; våld; elever; lärare; kritisk diskursanalys; stämplingsteori; Svenska Dagbladet; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Med kritisk diskursanalytisk metod har denna studie analyserat hur två svenska tidningar framställer hot och våld av elever mot lärare. Studien ämnar ta reda på vilket sätt hot och våld används som ett begrepp, vilken innebörd som skapas och vilka diskurser om hot och våld som dominerar i tidningarna. LÄS MER

 3. 3. Användning av acceptanskriterier vid riskanalyser - Är det möjligt att använda standardiserade acceptanskriterier i Sverige?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI)

  Författare :Oskar Isaksson; Jakob Kullmann; [2020]
  Nyckelord :Risk assessment; risk acceptance criteria; standardization; land use planning; societal risk; individual risk; guidelines Riskvärdering; acceptanskriterier; standardisering; fysisk planering; samhällsrisk; individrisk; riktlinjer; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : When planning for constructions and buildings that can increase the risk levels, it is required by Swedish law to conduct risk assessments. These risk assessments need to prove that the planned construction or building does not increase the risk levels above an unacceptable limit. LÄS MER

 4. 4. Hedgefonder under marknadsoro

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gordon Molander; Laban Blosse; [2020]
  Nyckelord :Avkastning; Risk; Hedgefond; Lågkonjunktur; Riskavert; Business and Economics;

  Sammanfattning : Abstract Title Hedge funds during market instability - An investment alternative for the risk-averse investor? Seminar date 2020-06-04 Course FEKH89, Bachelor's Degree Project in Finance, 15 ECTS Authors Laban Blosse, Gordon Molander Advisor Maria Gårdängen Key words Return, Risk, Hedge Fund, Recession, Risk-averse Purpose The purpose of the study is to investigate and analyze from an investor’s perspective how hedge funds have performed in comparison with market index during the period of 2007-2016, with weight in the decline phase. This is to simplify the decision-making process for the risk-averse investor. LÄS MER

 5. 5. Sudden Death Aversion: Does It Exist and Can Something Be Done About It?

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Patrik Räty; [2020]
  Nyckelord :Sudden Death Aversion; Decision Making Under Risk; Perceived Risk; Myopic Loss Aversion; Preregistered Experiment;

  Sammanfattning : This thesis investigates a bias termed sudden death aversion, focusing on the existence of the bias and dealing with the problems it causes. Sudden death aversion is defined as the tendency to avoid options which include a higher likelihood of immediate loss, e.g. LÄS MER