Sökning: "Jonas Malmgren"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Jonas Malmgren.

 1. 1. Starka system och bräckliga broar En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonas Malmgren; Johanna Palmaeus; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Förskoleklass; NPF; Organsisation; Skola; Specialpedagogiska perspektiv; Systemteori; Övergångar; Överlämningar;

  Sammanfattning : Abstract Program och kurs: Specialpedagogprogrammet/ Magisteruppsats 15hp Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Vt 2018 Handledare: Lisa Hellström Examinator: Magnus Erlandsson Titel/ Rapportnummer: Starka system och bräckliga broar - En studie om övergångar från och inom förskola och skola för barn och elever med en NPF-problematik utifrån ett systemteoretiskt- och specialpedagogiskt perspektiv. Nyckelord: förskola, förskoleklass, NPF, organisation, skola, specialpedagogiskt perspektiv, systemteori, övergångar, överlämningar. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan handläggare och arbetssökande. Om olika upplevelser av inflytande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Oliver Malmgren; Jonas Sandal; [2014]
  Nyckelord :service user participation; employment agency; power; evidence-based practice; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how administrators and service users at an employment agency in Sweden regard the relationship between them in joint meetings. Furthermore we want to analyse what role the aspect of power plays in the meetings and to what extent service users participate in shaping the way in which the employment agency works. LÄS MER

 3. 3. Vad gör vissa medarbetare mer benägna att sluta än andra? : En studie om hur medarbetares organisationsidentifikation och yrkesstatus påverkar deras intentioner att lämna sin organisation.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Jonas Gutö; Mattias Malmgren; [2014]
  Nyckelord :Organizational identification; turnover; intentions to quit; turnover intentions; perceived occupational status; perceived occupational status scale; quantitative; Organisationsidentifikation; personalomsättning; intentionen att lämna sin organisation; yrkesstatus; skala för upplevd yrkesstatus; kvantitativ;

  Sammanfattning : Lojalitet gentemot arbetsgivare har tidigare ansetts vara en merit för anställda, medan det i dagens arbetsliv kan upplevas vara mer av en belastning. Lojala medarbetare får ofta en sämre löneutveckling och blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden än de som med jämna mellanrum byter arbetsplats, vilket kan vara en orsak till att organisationer idag har problem med personalomsättningar där individer lämnar sina anställningar i snabbare takt än vad som förväntas. LÄS MER

 4. 4. Teknikhus i prefabricerad betong - Studie av väggelement utan bärankarsystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Utbildningar i Helsingborg

  Författare :Anton Adrian; Jonas Malmgren; [2012]
  Nyckelord :teknikhus; betong; stenull; vidhäftning; provning; fem; hållfasthet; skjuvning; bärankarsystem; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Technical buildings are small buildings used for electrical equipment or water supply and drainage equipment. Today, the walls of Abetong’s technical buildings consist of two concrete layers with an intermediate foam insulation layer. The weight of the outer layer is transferred to the load-bearing inner layer by means of sandwich panel anchors. LÄS MER

 5. 5. Spelskapande men en komponentbaserad arbetsprocess

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Adam Westman; Jonas Chanasima Gransing; Mikael Palm; Tommie Malmgren; [2011]
  Nyckelord :Arbetsmetod; spelutveckling; komponentbaserad arbetsprocess; Modellering; Animering; Programmering; Leveldesign.;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete är att testa en arbetsmetod som skiljer sig ifrån det en mindre grupp i vanliga fall använder sig av: en komponentbaserad arbetsprocess för att utforska och sammanställa arbetserfarenheten med den komponentbaserade arbetsmetoden, utvecklar vi därför ett digitalt spel. ... LÄS MER