Sökning: "Josef"

Visar resultat 1 - 5 av 273 uppsatser innehållade ordet Josef.

 1. 1. Vår vän och kamrat

  Master-uppsats,

  Författare :Ivar Morgan; [2019-10-03]
  Nyckelord :1968; Mao; Stalin; Marxism-Leninism; Authoritarian leaders; Communism; Revolution; Submission; Utopia; Sweden; Time;

  Sammanfattning : This study deals with the Swedish Marxist-Leninists view on time and authoritarian leaders, in particular, Josef Stalin and Mao Tse-tung 1968-1972. In order to do that this study survey three different categories; criticism of the western society, utopia and the authoritarian leaders. LÄS MER

 2. 2. Företags kommunikativa tonläge och kapital behov - En lingvistisk analys

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Simon Olsson; Josef Charif; [2019-08-13]
  Nyckelord :Nyemissioner; tonläge; pressmeddelanden; informationsasymmetri; finansiering;

  Sammanfattning : I vissa företag kan det av olika anledningar finnas ett behov av ett extra kapitaltillskott. Negativa resultat, låg soliditet eller förvärvs- och investeringsplaner är några av dessa anledningar. Anskaffandet av kapital kan ske genom olika metoder. LÄS MER

 3. 3. Unsupervised anomaly detection in time series with recurrent neural networks

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Josef Haddad; Carl Piehl; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Artificial neural networks (ANN) have been successfully applied to a wide range of problems. However, most of the ANN-based models do not attempt to model the brain in detail, but there are still some models that do. An example of a biologically constrained ANN is Hierarchical Temporal Memory (HTM). LÄS MER

 4. 4. Inkludering i ämnet religionskunskap i grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Josef Ahmad; Haris Alihodzic; [2019]
  Nyckelord :Religionskunskap; inkludering; inkluderande undervisning; delaktighet; likvärdighet; interkulturalitet; interkulturellt förhållningssätt; grundskola;

  Sammanfattning : Följande studie undersöker elever respektive lärares upplevelser av inkludering inom ämnet religionskunskap i den svenska grundskolans senare år. Undersökningen baseras på en kvalitativ studie som riktar sig till ämneslärare i religionskunskap samt en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning som riktar sig till elever i högstadiet. LÄS MER

 5. 5. Sanktionslös interaktion : En kvalitativ studie om ett anonymt beteende

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Josef Anbäcken; Johan Gottfridsson; [2019]
  Nyckelord :Anonymitet; sanktionslöshet; interaktion; intervju;

  Sammanfattning : Studiens avsikt har varit att undersöka bakomliggande aspekter av samtalsklimatet i onlinespel och även titta på positiva samt negativa aspekter av det sanktionslösa samtalet. Därpå har kulturen varit av intresse, bå de aktörens egen kultur men också onlinekulturen som sådan. LÄS MER