Sökning: "Josef"

Visar resultat 1 - 5 av 293 uppsatser innehållade ordet Josef.

 1. 1. IFRS 16 – Den nya leasingstandarden - En studie av börsföretags incitament att manipulera redovisningen av leasingavtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josef Charif; Jenny Liesén; [2020-09-08]
  Nyckelord :IFRS 16; leasingavtal; skuldsättningsgrad; diskonteringsränta; incitament; nyckeltal.; IFRS 16; leasing agreement; debt-to-equity ratio; discount rate; incentives; financial ratios.;

  Sammanfattning : Background: With the new lease accounting standard, IFRS 16, new rules regarding leasing agreement became mandatory from January 1st, 2019. The rules imply that all leasing agreements ought to be activated in the balance sheet of the lessor. LÄS MER

 2. 2. Kliniska stabilitetsstudier En utvärdering av statistiska metoder för longitudinella stabilitetsstudier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Calvin Smith; Jens Ifver; Jonatan Hellgren; Josef Gullholm; [2020-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Mölnlycke Health Care (MHC) utvecklar och tillverkar produkter inom sårvård och kirurgi.För att säkerställa hållbarheten av sina produkter genomför MHC kliniska stabilitetsstudier.Stabilitetsstudierna utförs med stickprov från ett antal olika produktionsbatcher som sedantestas, med avseende på hållbarhet, över en bestämd tidsperiod. LÄS MER

 3. 3. Programmering som Digitalt verktyg i Gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Josef Nobach; [2020]
  Nyckelord :Programming; Digitalt verktyg;

  Sammanfattning : In my work I had 3 important questions that I was seeking to answer and wanted to knowmore about. These are as follows. LÄS MER

 4. 4. Implementation of Industrial Symbiosis : How can a collaborative network improve waste management?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Zaid Al-karkhi; Josef Fadhel; [2020]
  Nyckelord :sustainability; circular economy; construction waste management; industrial symbiosis; collaborative network; hållbarhet; cirkulär ekonomi; avfallshantering; industriell symbios; kollaborativt nätverk;

  Sammanfattning : Global use of natural resources has accelerated during the past decade and emissions and waste have increased as a consequence. The construction sector is a major contributor to global carbon emissions and is responsible for as much as one-third of global greenhouse gas emissions. LÄS MER

 5. 5. Ångest på biblioteket : En analys av fenomenet library anxiety ur ett begreppshistoriskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Martin Andersson; Josef Möller; [2020]
  Nyckelord :library anxiety; library literacy; library instruction; information anxiety; information overload; literacies; academic library; students; library users; librarians; librarianship; biblioteksångest; bibliotekarieprofessionen; kompetenser; litteraciteter; biblioteksdidaktik; bibliotekarier; användarstudier;

  Sammanfattning : Library anxiety has been a concept since 1986, when Constance A. Mellon coined the phenomenon through her qualitative study on feelings that students experienced when interacting with academic libraries. LÄS MER