Sökning: "Katarina Arvidsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Katarina Arvidsson.

 1. 1. ”Där kan de känna att de lyckas.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Katarina Arvidsson; Joel Bjurbo; [2023-10-26]
  Nyckelord :ADHD; Fritidshem; Specialpedagogik; NPF; Neuropsykiatriska funktionshinder.;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur man i fritidshemmen anpassar verksamheten för elever med ADHD, samt undersöka hur man inom olika yrkeskategorier inom skolan ser på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet. För att uppfylla syftet kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem, speciallärare och rektor. LÄS MER

 2. 2. ”Läraren pratade så det verkade lätt” : En kvalitativ studie om elever i årskurs sex och deras förståelse av lärares kommunikation i klassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Arvidsson; Katarina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Teachers’ language use; semantic waves; semantic density; semantic gravity; pupils’ understanding; communicative aspects; Lärares språkbruk; semantiska vågor; semantisk densitet; semantisk gravitation; elevers förståelse; kommunikativa aspekter;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker sex elevers självskattade förståelse av tre mellanstadielärares språkbruk i tre olika ämnen. Studien utgår från tre frågeställningar som behandlar lärarnas språkbruk, elevernas självskattade förståelse samt elevernas tankar om förståelse och inlärning. LÄS MER

 3. 3. "Talet är en gåva men kan också vara ett svärd" : En kvalitativ studie om mellanstadielärares kommunikativa kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Arvidsson; Katarina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Communicative competence; semantic waves; semantic density; semantic gravity; language use; middle school teacher; communicative methods.; Kommunikativ kompetens; semantiska vågor; semantisk densitet; semantisk gravitation; språkbruk; mellanstadielärare; kommunikativa metoder;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker tre mellanstadielärares språkbruk både i kommunikativa metoder och planering av lektionsinnehåll. Studien utgår från två frågeställningar som behandlar hur lärarna använder och resonerar om sitt språkbruk i förhållande till kommunikativa metoder. LÄS MER

 4. 4. Thank God It's Black Friday

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Matilda Lundin; Julia Arvidsson; Katarina Tran; [2016]
  Nyckelord :Consumption events; Black Friday; Consumer motivation; Attitude; Purchase intention; Business and Economics;

  Sammanfattning : All studied motivators had a positive effect on Attitude towards consumption events. The perception of Social interaction was stronger for offline shopping, whereas Usefulness, Convenience and Value expression were stronger for online shopping. LÄS MER

 5. 5. När teori möter praktik : En granskning av styrdokument samt lärares upplevda kompetens i ämnet Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Arvidsson; Katarina Kearney; [2012]
  Nyckelord :styrdokument; upplevd kompetens; komparativ textanalys; enkät;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the content of the syllabus for Physical Education and Health at Uppsala University correlates to selected parts of the core content of the Gy11 syllabus for Physical Education and Health 1 in Upper Secondary School. Furthermore we aimed to investigate the perceived competency of recently graduated and still studying teachers of Physical Education and Health within the selected parts of the core content. LÄS MER