Sökning: "Neuropsykiatriska funktionshinder."

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Neuropsykiatriska funktionshinder..

 1. 1. ”Där kan de känna att de lyckas.”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Katarina Arvidsson; Joel Bjurbo; [2023-10-26]
  Nyckelord :ADHD; Fritidshem; Specialpedagogik; NPF; Neuropsykiatriska funktionshinder.;

  Sammanfattning : Syftet med vår undersökning är att öka kunskapen om hur man i fritidshemmen anpassar verksamheten för elever med ADHD, samt undersöka hur man inom olika yrkeskategorier inom skolan ser på specialpedagogiskt arbete i fritidshemmet. För att uppfylla syftet kommer vi att utföra kvalitativa intervjuer med lärare i fritidshem, speciallärare och rektor. LÄS MER

 2. 2. När brister blir risker : En kvalitativ vinjettstudie om praxis kring neuropsykiatriska funktionshinder och utsatthet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Rebecca Stenberg; Nora Lindgren; [2023]
  Nyckelord :neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; sexuellt våld; praxis; vinjettstudie; samverkan; utsatthet.;

  Sammanfattning : Utifrån tidigare forskning som studerat korrelationen mellan neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och sexualbrott är denna studies syfte att undersöka hur yrkesverksamma, samtalsbehandlande socionomer arbetar med de risker som ungdomar och unga vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning kan löpa i relation till sexualbrott. Det empiriska materialet består av intervjuer med fyra yrkesverksamma socionomer som jobbar inom olika verksamheter med samtalsbehandlande arbetsuppgifter och möter ungdomar eller unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. LÄS MER

 3. 3. Authentication challenges for people with neurodevelopmental disorders

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Patryk Chrzan; [2023]
  Nyckelord :Authentication; passwords; neurodevelopmental disorders; cybersecurity; disabilities; Autentisering; lösenord; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; datasäkerhet; funktionshinder;

  Sammanfattning : We live in a world where we increasingly depend on information technology, as much of our work and education occurs online, often from home. An average user has an increasing amount of accounts for all kinds of online services, making authentication more and more important. LÄS MER

 4. 4. Lärares uppfattning av behovet av stöd : En fenomenografisk studie som belyser lärares upplevda behov av stöd i undervisningen för barn med neuropsykiatriska funktionshinder (NPF)

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Yolanda Kangas; [2022]
  Nyckelord :Fenomenografi; Salamanca deklarationen; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar NPF ; anpassningar i grundskolan; inkludering; pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att fördjupa förståelsen angående det stöd som lärare anser sig behöva i undervisningen för barn med NPF. För detta har en fenomenografisk intervju och analysmetod använts. LÄS MER

 5. 5. ADHD: Vi som inte passar in i musikundervisningens normer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Kim Sandmoen; [2022]
  Nyckelord :ADHD; NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; musikundervisning; tydliggörande pedagogik; hyperfokus; mallar; motivation; motivationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att få mer kunskap om hur elever som uppger att de har ADHD beskriver sin gymnasieundervisning i musik. Studien använder sig av motivationsteori som teoretisk utgångspunkt. LÄS MER