Sökning: "Klara Thomas"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Klara Thomas.

 1. 1. Coloboratie Lund - Maxenu : en undersökning av organisationens verksamhet genom intervjuer och en beskrivande begreppsanalys av begreppet mänskliga rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Cecilia Wewel; [2019]
  Nyckelord :Coloboratie Lund - Maxenu; rättighetsbaserat arbete; människorättsorganisation; intervju; beskrivande begreppsanalys; mänskliga rättigheter; Martha C. Nussbaum; Thomas Pogge; Sally Haslanger; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens första syfte är att undersöka hjälporganisationen Coloboratie Lund - Maxenus verksamhet och inverkan, genom intervjuer med organisationens projektledare, dess ordförande och dess sekreterare. Därefter genomförs en beskrivande begreppsanalys av hur intervjupersonerna använder begreppet mänskliga rättigheter, med syftet att synliggöra komplexiteten i, samt diskutera svaret på frågan om Coloboratie Lund - Maxenu är en människorättsorganisation. LÄS MER

 2. 2. HOPP I LIVETS SLUTSKEDE

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Thomas Adrian; Rasmus Andersson; [2017]
  Nyckelord :hope; nurses; nursing; palliative care; Sweden; hopp; omvårdnad; palliativ vård; sjuksköterskor; Sverige;

  Sammanfattning : Bakgrund: Patienter som vårdas palliativt behöver hopp för att klara av att leva den tid de har kvar. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter som vårdas palliativt är förbundet med patienters upplevelse av hopp. LÄS MER

 3. 3. ''Att komma hit är som att gå in i vardagsrummet'' - En intervjustudie om träffpunkten Malvans betydelse för personer med psykiska funktionsnedsättningar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Rania Yousef; Terese Vesterlund; [2017]
  Nyckelord :psykisk funktionsnedsättning; socialkonstruktivism; träffpunkt;

  Sammanfattning : Psykisk funktionsnedsättning innebär att en person har allvarliga svårigheter att klara sitt dagliga liv utan hjälp utifrån. Dessa svårigheter är långvariga och beror på psykisk sjukdom. Därför finns kommunala träffpunkter som ska erbjuda dessa personer socialt stöd, trygghet och samvaro. LÄS MER

 4. 4. Förslag på flexibel och balanserad monteringslinje : Manuellt monteringsflöde för säsongsberoende efterfrågan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Thomas Danielsson; [2017]
  Nyckelord :montörer; operatörer; simuleringsmodell; Plant Simulation; produktionsteknik; balansering; efterfrågan; monteringsflöde; bemanning;

  Sammanfattning : Volvo GTO Powertrain i Köping står inför införande av tre nya produktvarianter som ska ersätta befintliga produktvarianter. I dagsläget monteras produkterna som ska ersättas av de nya produktvarianterna i tre separata flöden. LÄS MER

 5. 5. När det inte blev som det var tänkt : Svenska föräldrars upplevelse av att leva med ett barn med autism.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Thomas Arnesson; Tobias Rundberg; [2016]
  Nyckelord :Autism; ASD; Föräldrars upplevelse; Känsloliv;

  Sammanfattning : Bakgrund: Autism är en gammal diagnos som de senaste hundra åren genomgått flera förändringar. Även på senare år förändras diagnosen men grundproblematiken för individens och dess omgivning är den samma. Ett barn med autism påverkar hela familjen. LÄS MER