Sökning: "Klara hedin"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Klara hedin.

 1. 1. ”Bara man gjort sitt så är det okej…” : En studie kring privata angelägenheter inom stand-by-yrken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap; Karlstads universitet/Avdelningen för arbetsvetenskap

  Författare :Jennie Jonsson; Klara Hedin; [2013]
  Nyckelord :Privata angelägenheter; organisatorisk olydnad; motstånd; kontroll; autonomi;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att ta reda på vilka privata angelägenheter arbetstagare inom stand-by-yrken utför under arbetstid, varför de gör det, attityden gentemot privata angelägenheter på arbetsplatsen samt om utförandet av dessa kan kopplas till att arbetstagarna är missnöjda med arbetsgivaren och sin arbetssituation. Den forskning som tidigare gjorts har främst undersökt vilka privata angelägenheter anställda i kontorsmiljöer utför under arbetstid. LÄS MER

 2. 2. Varför skall man ha slöjd? – några lärares syn på slöjdens betydelse för elevers lärande

  C-uppsats,

  Författare :Cecilia Hedin; Slöjd Social och kognitiv utveckling hos barn; [2011]
  Nyckelord :Slöjd; Matematik; Ämnesintegrering; Formellt bildn;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Syftet med vårt arbete är att undersöka några pedagogers syn på slöjden som ett formellt bildningsverktyg samtderas syn på en samverkan mellan slöjd och matematik. Alla skapande ämnen får i dag allt mindre resurser ochmånga gånger anses de som onödiga/onyttiga av såväl elever, föräldrar och övrig skolpersonal. LÄS MER

 3. 3. Uddeholmsladan : Planing of a concert hall

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet; Karlstads universitet/Karlstads universitet

  Författare :Martin Hedin; Johan Jernberg; Oskar Nilsson; [2007]
  Nyckelord :Uddeholm Ladugård Ombyggnad Brandskydd Konsert Konserthall;

  Sammanfattning : Denna rapport innehåller beräkningar och förslag till en ombyggnation av en ladugård i Uddeholm. Ägaren Stig Sonebrink har en vision om att starta ett projekt som kan ge positiv PR till en hårt prövad region och kan generera arbetstillfällen. LÄS MER

 4. 4. Studie- och yrkesvägledning vid den grundläggande vuxenutbildningen. Guidance counselling at the fundamental adult education

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Lena Eriksson; Irving Osbjer; [2006]
  Nyckelord :Arbetssituation; arbetssätt; arbetssätt; studie- och yrkesvägledare; vuxenutbildning; vägledning;

  Sammanfattning : I vårt arbete har vi bl.a. tittat på hur den grundläggande vuxenutbildningen, i tre kommuner, ser ut idag och vilka arbetsuppgifter studie- och yrkesvägledaren har i denna verksamhet. De studie- och yrkesvägledare vi kommit i kontakt med har jobbat olika länge inom den kommunala vuxenutbildningen och har stor erfarenhet av denna verksamhet. LÄS MER

 5. 5. WEB SERVICES I 24H-MYNDIGHETEN– Potential och utmaningar

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Mattias Uppström; Carl Hedin; [2005]
  Nyckelord :24h-myndighet; Web services; e-government; nätverksförvaltning; interoperabilitet; tjänsteorientering; Informatics;

  Sammanfattning : 24h-myndigheten är en vision som uttalats av den svenska regeringen. Den innebär att den offentliga sektorn ska använda modern IT på ett så optimalt sätt som möjligt för att klara av framtida förändringar och krav på en effektivare verksamhet. LÄS MER