Sökning: "Kristin Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Kristin Olofsson.

 1. 1. Pa(w)ticipatory design – Designing mediated wearable interaction between an air-scent search dog and a human

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Kristin Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Participatory design; Interaction design; Wearable technology; Empowerment; Animal-Computer Interaction; Interaction design; Human-Dog interaction; Deltagande design; Interaktionsdesign; Djur-Dator Interaktion; Människa-Hund Interaktion;

  Sammanfattning : Designing for and with animals is common within Animal-Computer Interaction (ACI). However, studies involving animals within the design process has challenges due to verbal barriers, and an unclear methodology on how to both understand, and analyse animals in ACI. LÄS MER

 2. 2. Barns perspektiv på förskolan som en fysisk utbildningsinstitution : En fenomenografisk studie som undersöker barns uppfattningar om inomhusmiljön på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Annelie Olofsson; Kristin Nordenström; [2018]
  Nyckelord :Barns perspektiv; Barns uppfattning; Förskola; Inomhusmiljö.;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie belyser barns uppfattningar om förskolans inomhusmiljö vilket är studiens syfte. Detta utgör fokus och är en viktig aspekt i denna studie. Motiveringen till ämnet barns uppfattning och barns perspektiv över förskolans inomhusmiljö är att barns röster ska få höras. LÄS MER

 3. 3. En förstudie kring en klickbar prototyp med fokus på balansen mellan användarnas behov och kundens krav : En kundportal som erbjuder städtjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Kristin Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Interaction design; service provider; user experience; user needs; clients reguirements; design thinking; Interaktionsdesign; serviceportal; användarupplevelse; användarbehov; användarcentrerad design; kundkrav; designtänkande;

  Sammanfattning : Denna förstudie undersöker hur man kan balansera en användarcentrerad arbetsprocess mot en verklig kund (som inte tillåter kontakt med de slutgiltiga användarna). Den undersöker utmaningarna kring skapandet av en tänkt kundportal för servicetjänster genom att utgå från kundens egen informationsmodell med de slutgiltiga användarnas behov. LÄS MER

 4. 4. Leap Motion : En undersökning kring användarupplevelsen av handgester som styrningsverktyg för persondatorer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Kristin Olofsson; Justyna Karpinska; [2015]
  Nyckelord :Interaction design; geatural navigation; Leap Motion; ergonimics; Interaktionsdesign; navigation med handgester; Leap Motion; ergonomi;

  Sammanfattning : Denna C-uppsats undersöker ifall gestbaserad interaktion med Leap Motion leder till trötthet i armen. Den undersöker även potentiella utvecklingsmöjligheter för produkten. Syftet med studien är att undersöka specifika handgester med Leap Motion och framtagande av riktlinjer för interaktionsdesigners. LÄS MER

 5. 5. Revisionspliktens avskaffande : Revisionsbyråers alternativa tjänster till revision & bankers krav vid beviljande av lån

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Emelie Olofsson; Kristin Runarsson; [2010]
  Nyckelord :revisionsplikt; revisionsbyråer; banker; SNT 4400; auktoriserad redovisningskonsult; översiktlig granskning; bokslutsberättelse;

  Sammanfattning : Ett sannolikt avskaffande av revisionsplikten närmar sig med stormsteg.Utredningsförslaget, som planeras träda i kraft den 1 juli 2010, innebär att 96 procent avalla aktiebolag i Sverige kommer att undantas revisionsplikt. För dessa företag kommerrevisionen att vara frivillig och de kommer att benämnas som små företag. LÄS MER