Sökning: "Kvinnorepresentation"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Kvinnorepresentation.

 1. 1. Representation, utbildning och kön: En studie om kvinnorepresentation i svenska regeringar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ebba Hagman; Hedvig Åkesson; [2018]
  Nyckelord :Kvinnorepresentation; utbildning; kön; Lena Wängnerud; regeringen; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen presenteras en studie kring manliga respektive kvinnliga politikområden samt kvinnlig representation och utbildningsnivå. Uppsatsen består av kodat material som sedan använts för att förklara teorier och den tes som har presenterats. LÄS MER

 2. 2. BÅDE LIKA OCH OLIKA -En jämförande fallstudie av kvinnorepresentationens utveckling i två svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Henrik Bajrovic; [2018]
  Nyckelord :Lokala genuskontrakt; feministisk våg; kvinnorepresentation; kommunfullmäktige;

  Sammanfattning : This essay sets out to compare and understand the development of the political representation in two Swedish municipalities during the feminist wave in the 1980’s and 1990’s. The main question of the essay concerns how the development of female representation in municipal council can be understood in regards to this feminist wave. LÄS MER

 3. 3. Är kvinnor nyckeln till lägre korruption?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisen Ehlén; Tove Thaning; [2018]
  Nyckelord :korruption; kvinnorepresentation; parlament; kvotering; Rwanda; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Korruption är ett utbrett fenomen världen över. En gren av korruptionsforskningen har inriktat sig på huruvida ökad kvinnorepresentation kan minska korruptionsnivån. Denna uppsats har en ambition att pröva en av teorierna som berör detta samband. LÄS MER

 4. 4. Vit, smal och rik : En kvalitativ undersökning av hur kvinnan porträtteras i reklambilden för skönhetsprodukter.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Sanne Uvelind; [2018]
  Nyckelord :könsstereotypisk reklam; kvinnans representation; sexistisk reklam; rasistisk reklam; brand activism; male gaze; jämställd reklam; syftesdriven reklam; reklamens förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to shed some light on the stereotypical ways of portraying women in advertising. The thesis studies and analyses the eventual change in the perception of the woman in pictures for advertising, but also investigates the change in the business of marketing and advertising. LÄS MER

 5. 5. Kön och politik - En kvantitativstudie om kvinnorepresentation i kommunfullmäktige

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Malin Grundqvist; [2017]
  Nyckelord :demokrati; kvinnorepresentation; könsfördelning; kommunfullmäktige; urvalsstrategi; kvotering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Politics should be constituted by social representativeness in order to be conceptualised as democratic and legitimate. The set of politicians ought to be diverse and heterogeneous with the aim to include a wide spectrum of interest and concerns. The debate about women lacking power in politics was raised in the seventies. LÄS MER