Sökning: "L 80"

Visar resultat 1 - 5 av 86 uppsatser innehållade orden L 80.

 1. 1. Regionala målbilder för hållbara transporter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :David Lindh; [2019]
  Nyckelord :-pedestrian; cycling- and public transport; climate change; public transport organizations.; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : As a climate tool, investments in pedestrian, bicycle and public transport can be important for reducing climate emissions while investments in these sustainable modes of transport can have more effects to achieve other sustainability goals such as public health, reduced noise, greener outdoor environments, reduced particle emissions and space for creative urban planning. How does a selection of Swedish regions differ in terms of investments in pedestrian, bicycle and public transport compared to the regional goals for sustainable transport? This report examines this issue and whether there are links between decided investments and broader narratives to the level of investments being made. LÄS MER

 2. 2. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till Vattenaloes (Stratiotes aloides L.) omfattande utbredning i Limsjön, Leksand, Dalarna

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Elena Bröms; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete handlar om Limsjön belägen i Leksands kommun, Dalarnas län. Limsjön är en del av Österdalälven som ligger i östra delen av kommunen. Området är en våtmark och omfattar cirka 95 hektar varav 25 hektar utgörs av sjön. Det är en betydelsefull fågelsjö, Natura-2000 och ett rekreationsområde. LÄS MER

 4. 4. Optimization of diagonal stiffeners to handle wind pressures on silos

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för maskin- och materialteknik

  Författare :Max Hellberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this report the focus is set on how to optimize the support structure of a silo and in particular, the stiffeners and fastener. The main force of the silo comes from the wind pressures. The design is subjected to the Swedish and European standards SS-EN 199-1-4:2005, 1993-1-1:2005 and 1990. LÄS MER

 5. 5. Why have the eggs in Baltic salmon (Salmo salar L.) become larger?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Wildlife, Fish and Environmental Studies

  Författare :Shoumo Khondoker; [2018]
  Nyckelord :baltic salmon; egg size; egg numbers; length; wild; hatchery;

  Sammanfattning : The size of the eggs in fish long been regarded as an important parameter in comparative ichthyology, as it has been linked to fitness related traits such as the survival and competitive ability of the offspring. However, very few studies exist were variation in egg-size within a population has been investigated over long time. LÄS MER