Sökning: "LGBTQI youth"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden LGBTQI youth.

 1. 1. Bedömning av sociala insatser och stöd för HBTQI+-ungdomar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Nova Hurtig Allik; [2022]
  Nyckelord :Availability; LGBTQI youth; quality; social interventions; social support; HBTQI ungdomar; kvalitet; sociala insatser; socialt stöd; tillgänglighet;

  Sammanfattning : HBTQI+-ungdomar är en särskilt utsatt grupp eftersom risken för dem att erfara psykisk ohälsa är utökad. HBTQI+ ungdomar erfar fortfarande osynliggörande, öppen diskriminering, hot om våld och våld på grund av deras HBTQI+-tillhörighet. LÄS MER

 2. 2. Att få vara sig själv : Om skolkuratorers arbete med HBTQI-elever i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Jomna Alwan; Jasmin Abdi; [2022]
  Nyckelord :LGBTQI; Gender identity; sexual orientation; school counselor school conselor; queer theory; critical theory; Sweden; vulnerabilitiy; work methods;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore and understand school counselors' experiences and work methods towards students in elementary school who identify as LGBTQI and experience vulnerability as a result of this. LGBTQI-youth are described by the Swedish government as particularly vulnerable in schools because of their LGBTQI-identity. LÄS MER