Sökning: "LSS boenden"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden LSS boenden.

 1. 1. "Vad ska man ha all byråkrati till?" - En kvalitativ studie om styrdokument och riktlinjers betydelse för anställda som arbetar i LSS-boenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Nordlund; [2019]
  Nyckelord :LSS; Gruppboenden; Brukare; Byråkratisering; Emotionellt arbete; Detaljstyrning och Administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig mot anställda som arbetar i gruppboende som innefattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). I flera sektorer inom den offentliga sektorn sker det en ökad detaljstyrning och den anställde får ett alltmer omfattande administrativt ansvar. LÄS MER

 2. 2. Det är deras plats, ska vi gå in till dem så knackar vi : Delaktighet och självbestämmande för hyresgäster på LSS-boenden

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Magnus Lofgren; [2019]
  Nyckelord :Impairment participation; asymmetrical power relations; independence; LSS.;

  Sammanfattning :  Assessor: The purpose of this study is to highlight tenants and staff’s perception of user’s involvement and influence in municipal group housing in living by the Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments (LSS). The study where performed in five small municipalities in the southern part of Sweden. LÄS MER

 3. 3. Min magkänsla säger mig att det finns personal som är rädda för enskilda brukare men inte säger det till mig : En studie om chefers arbete med att förebygga hot och våld på LSS-boenden

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Karolina Rudbeck; Hanna Engman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Planeringsfasens betydelse för tillgänglighetsanpassad utemiljö : för LSS- och äldreboenden

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kirsti Brunila; [2019]
  Nyckelord :projektering; LSS boenden; äldreboenden; utemiljö; tillgänglighetsanpassad;

  Sammanfattning : Fler äldre -och LSS boenden byggs i våra städer. Brukarna som bor i dessa boenden ska ha möjlighet att vistas i utemiljön som finns tillgänglig i form av en trädgård. En grön miljö i detta sammanhang innebär en trädgård som består av buskar, träd, perennplanteringar, pergola, lekutrusning, bänkar mm. LÄS MER

 5. 5. Hemlokalisering av individer inom LSS-boenden : Handlingsutrymme och avvägningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Eric Svärd; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Kungälvs kommun har beslutat att minska andelen köpta boendeplatser för att göra kostnadsminskningar inom ramen för Lagen om stöd och särskild service till vissa funktionshindrade. För att göra detta behöver kommunen göra omlokaliseringar av individer till hemkommunen, individer som idag har LSS-boende i en annan kom-mun och eller hos en privat aktör. LÄS MER