Sökning: "Land acquisition"

Visar resultat 1 - 5 av 89 uppsatser innehållade orden Land acquisition.

 1. 1. Anläggningsarrenden för idrottsändamål

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Johan Hjärtinge; Daniel Nordebo; [2019]
  Nyckelord :Commercial ground lease; leasehold; jordabalken; sports; acquisition activities; Anläggningsarrende; arrende; jordabalken; idrott; förvärvsverksamhet;

  Sammanfattning : Nyttjanderätt till fast egendom är en viktig del av svensk historia. Arrende är en sådan form av nyttjanderätt och har funnits i svensk rätt sedan införandet av 1907 års nyttjanderättslag. Sedan år 1970 är nyttjanderättslagen en del av jordabalken. LÄS MER

 2. 2. Förädling av hamnområde

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Carl-Fredrik Beijer; Erik Svenstrup; [2019]
  Nyckelord :Land development; harbour; performance; real estate; land acquisition; market analysis; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Bakgrund: I flera havsnära kommuner finns attraktiv mark med vattennära och central lokalisering som utnyttjas ineffektivt. Hur kan man ta tillvara på denna mark och hur har tidigare exploateringar genomförts? Utgångspunkten för studien var att hitta en bättre användning för mark i hamnområden vilket födde exjobbsidén. LÄS MER

 3. 3. Köpprocessen av skogsfastigheter – köparens, säljarens och mäklarens perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Magnus Persson; [2019]
  Nyckelord :köpprocess; skogsfastigheter; förmedlingsprocess; överlåtelse; mervärde; skogsägare; skogsäljare; skogsmäklare;

  Sammanfattning : Årligen säljs skogsfastigheter för miljardbelopp i Sverige där nya ägare tar över mar-ker som någon annan tidigare ägt och brukat. Utbudet av skogsfastigheter är begrän-sat eftersom fastigheterna ofta överlåts inom familjer eller släkten. LÄS MER

 4. 4. En satt bild är inte given : En källkritisk studie av källor kring forskningen och bilden av Kiowatolken Joshua H Given.

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Johan Erlandsson; [2019]
  Nyckelord :Joshua H Given; Kiowa. Jerome Commission; Cherokee Commission; intermediaries; go-between; cultural broker. Colonialism.;

  Sammanfattning : The acquisition of the Indian land by the Cherokee Commission between 1890 to 1892 was a series of events that changed the future of many indian nations and parts of american history. In the midst of these great changes, Kiowa interpreter for the Cherokee commission: Joshua H Given, ended up in a controversial position. LÄS MER

 5. 5. Aktiebolag eller enskild firma : en analys av lönsamheten i olika organisationsformer för ett jordbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus K. Malmenstedt; [2019]
  Nyckelord :jordförvärvslagen; aktiebolag; enskild firma; investeringsteori; organisationsform; jordbruksföretag;

  Sammanfattning : The purpose with this paper is to investigate the financial consequences of a potential change in the Swedish Land Acquisition Act. The paper will compare corporations with sole proprietors to find out the most profitable business form for an agricultural business. LÄS MER