Sökning: "Landlord"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Landlord.

 1. 1. Faktorer som påverkar val av lägenhet : En studie om upplåtelseformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Dennis Larsson; Fredrik Östergaard; [2020]
  Nyckelord :forms of tenure; right of tenancy; cooperative tenancy; condominium; dualistic system; unitary system; apartment; upplåtelseform; hyresrätte; kooperativa hyresrätt; bostadsrätt; ägarlägenhet; lägenhet;

  Sammanfattning : Vilka faktorer som påverkar valet av upplåtelseform var frågan som ställdes inför detta examensarbete. Bostadsmarknaden är en komplex marknad då särdragen med just bostadsmarknaden inte finns inom någon annan marknad. Ett exempel är att en bostad inte lätt kan ersättas mot någon likvärdig bostad. LÄS MER

 2. 2. Upprustningen av stammar med förbättringsåtgärder : En kartläggning av den administrativa arbetsprocessen ur ett juridiskt, ekonomiskt och praktiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Martin Sandberg; William Sääf; [2020]
  Nyckelord :Stambyte; renovering; förbättringsåtgärder; ändringsåtgärder; miljonprogrammet; Replumbing; renovation; improvement measures; change measures; The million program;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har handlat om att göra en kartläggning av hur den administrativa arbetsprocessen vid ett stambyte tillsammans med renovering av lägenheter i ett hyreshus fungerar från planering till det att åtgärderna utförs. Målet var att beskriva arbetsprocessen och identifiera eventuella flaskhalsar. LÄS MER

 3. 3. En flexibel lokalanvändning : Undersökning av ett framtida affärskoncept förkombinerade lokaler och boende

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Estréus; [2020]
  Nyckelord :Utilization of non-residential premises; coworking; coliving; sustainability; flexible non-residential premises use; rental agreements; detailed development plan; property development; Lokalutnyttjande; coworking; coliving; hållbarhet; flexibel lokalanvändning; lokalhyresavtal; detaljplan; fastighetsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns en efterfrågan bland expanderande och utvecklingsorienterade företag att etablera sig i innovationstäta städer såsom Stockholm för att exempelvis ta nästa steg i att utveckla sin produkt eller tjänst, eller för att prova nya marknader. Men i många av dessa städer är utbudet av kontor, lokaler och boende begränsat. LÄS MER

 4. 4. Developing Trust in Sharing Rental Economy through Virtual Reality 360° Video

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Narendra Singh; [2019]
  Nyckelord :House rentals; Virtual Reality; Immersive VR Environment; Meetings; Video Conferencing; Trust; 360° Video;

  Sammanfattning : Students, especially international ones have a hard time seeking accommodation in big cities like Stockholm in Sweden at an adequate pricing. To facilitate such a search process and to create a sense of trust, tenants and landlords use video and/or voice calls for early communication with one another. LÄS MER

 5. 5. A frame analysis of the housing crisis in Santa Cruz

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :My Thorsén Myrenberg; [2019]
  Nyckelord :frame analysis; prognostic; diagnostic; housing studies; housing crisis; commodity; basic need; California; Social Sciences;

  Sammanfattning : In the US in general and in Santa Cruz, California in particular there is an intense housing crisis affecting the right to housing for the population. Groups within the society are in conflict about what to do about the crisis. As a participant of the No Place Like Home Project I have analyzed interviews done through Community Based Research. LÄS MER