Sökning: "Leadership and gender"

Visar resultat 1 - 5 av 393 uppsatser innehållade orden Leadership and gender.

 1. 1. Manligt och kvinnligt ledarskap - stereotyper i media : En undersökning av hur Sveriges första kvinnliga statsminister Magdalena Andersson porträtteras i media kontra den föregående manliga statsministern Stefan Löfven

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Maja Berglund; Isabella Undén; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Gender stereotypes; Media.; Ledarskap; Könsstereotyper; Media.;

  Sammanfattning :  Syfte: Vi vill undersöka hur media framställer Magdalena Andersson som statsminister kontra hur media framställt tidigare statsminister Stefan Löfven. Metod: Insamlingen av empirin har skett genom en kvantitativ innehållsanalys av reportage hämtade från sex olika webbtidningar, där totalt 140 reportage och bilder har analyserats. LÄS MER

 2. 2. Den eftertraktade medarbetaren, man eller kvinna? - En kvantitativ undersökning av de egenskaper som arbetsgivare söker i socionomer ur ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Carolina Kostic Ahlin; Therese Andersson; [2022]
  Nyckelord :Characteristics; gender norms; labor market; leadership; social workers; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to examine whether employers maintain the stereotypical gender norms in their recruitment of employees. The case that we were interested in examining was the recruitment of social workers in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Konsten att leda mångkulturella organisationer : En kvalitativ studie om hur ledare arbetar för att kulturell mångfald ska bli till fördel för organisationer

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Tova Blomgren; Alice Gustavsson; Stina Söderström; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Målet med studien är att lyfta hur ledare inom organisationer arbetar med den kulturella mångfalden medarbetare besitter samt hur ledarskapet kan användas för mångfaldsarbetet. Studiens syfte är vidare att bidra med kunskap och ökad förståelse för hur mångfald inom organisationer kan tillvaratas för att förstärka organisationen. LÄS MER

 4. 4. Varför släpps inte kvinnorna in? : En studie om strukturella barriärer som bidrar till kvinnlig underrepresentation på ledande positioner inom fotbollsföreningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ebba Lagergren; Nellie Johansson; [2022]
  Nyckelord :Women; Leadership; Stereotypes; Gender Roles; Sports; Sports Organizations; Soccer; Kvinnor; ledarskap; stereotyper; könsroller; sport; sportorganisationer; fotboll;

  Sammanfattning : Trots att intresset för damfotboll i Sverige har växt sig allt starkare de senaste åren, är kvinnor fortfarande underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll såväl som inom idrotten i stort. Studiens syfte har varit att öka förståelsen för kvinnors upplevelser och erfarenheter av att verka på ledande positioner inom fotbollsföreningar för att i förlängningen öka förståelsen för varför kvinnor är underrepresenterade på ledande positioner inom fotboll. LÄS MER

 5. 5. Leadership: An exercise in gendered behavior?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Malin Johansson; Sixten Bigner af Klintberg; [2022]
  Nyckelord :Gender; Trait; Discourse; Media; Leadership;

  Sammanfattning : With its high rate of female representation within positions of power, Sweden is frequently regarded as being at the forefront of gender equality. While the division of men and women in leadership roles is an integral prerequisite for achieving equality, societal appreciation for gender characteristics is an important and often overlooked factor. LÄS MER