Sökning: "Legacy components"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Legacy components.

 1. 1. The future of retention forestry : the historical legacy in stands and its impact on retention in the next generation

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Jan Lindblad; [2019]
  Nyckelord :Naturhänsyn; trakthyggesbruk; biodiversitet; ekologiska strukturer; skogsskötsel; landskap; kontinuitet; sekundärskog; bevarande; hotade arter; tree; Green; retention; clearcutting; biodiversity; ecological structures; management; landscape; continuity; secondary forests; conservation; threatened species;

  Sammanfattning : Today, around 55% of the world’s forests are already managed for timber pro-duction and other values. The need for actions concerning the fast decline in biodiversity was in the late 20th century met by the uprising of retention forest-ry. LÄS MER

 2. 2. Evolution of the methodology of weight estimation and engine feasibility in preliminary design

  Master-uppsats, KTH/Flygdynamik

  Författare :Baptiste Lawniczek; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Som en del av Aerospace Engineering masterprogrammet som jag följde på KTH från augusti 2017 till juni 2018, fick jag slutligen en självständig studie i form av ett avhandlingsprojekt. Jag fick möjlighet att slutföra mitt 6-månaders examensprojekt på Safran Aircraft Engines i Villaroche, Frankrike. LÄS MER

 3. 3. Evaluation of the NESizer2 method as a means of wrapping embedded legacy systems

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :David Henriksson; Eliaz Sundberg; [2019]
  Nyckelord :Legacy components; modernizing; microcontroller; data injection; Atmega328P; Ricoh 2A03;

  Sammanfattning : Legacy computer systems are systems where several of the main hardware and software components date back several decades. Modernizing these systems is often considered a large monetary and temporal investment with high risk, and to keep maintaining them usually becomes more and more difficult over time, which is why these legacy systems are still being used to this day in many industry sectors. LÄS MER

 4. 4. Japan’s Legacy of Technology in the Digital Era : A Mixed Methods Analysis of the Competitive Advantage of the IoT sector in Japan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Marketa Urbanova; [2018]
  Nyckelord :Japan; IoT; ICT; technology; digital era; competitive advantage; nation; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate whether Japan achieves a competitive advantage through digital technologies in order to enhance its socio-economic prosperity in this highly connected world. The author analysed the competitive advantage of Japan’s ICT sector with a particular focus on IoT through Porter’s Diamond Model of National Competitive Advantage. LÄS MER

 5. 5. Establishing a suitable middleware based on reconstruction and repeating patterns

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Peter Johansson; Jesper Hansen; [2016]
  Nyckelord :Distributed systems; Middleware; XFS; Inter-process communication; JSON; Pipes; Reconstruction; UML; Patterns;

  Sammanfattning : I distribuerade system, kommunicerar komponenter genom att skicka meddelanden till varan- dra och mellanprogramvara överlappar integrationen mellan olika applikationer. Syftet var att undersöka och analysera olika designmönster till en mellanprogramvara som hanterar kommunikationen i en en-till-många relation och som kan användas i en XFS baserad programvara samt identifiera eventuella problem som uppkom under utvecklingsprocessen. LÄS MER