Sökning: "Lennart Lennart Lind"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Lennart Lennart Lind.

 1. 1. "Man kan vara lundabo, skåning och svensk på samma gång" : Vi-känsla i en organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Björn Lind; Lennart Wiberg; [2005]
  Nyckelord :organisationspsykologi; organisationssociologi; organisationsförändringar; organisationskultur; organisationer; kommunikation; Tönnies; Ferdinand; Heide; Mats; Sociology of labour; sociology of enterprise; Arbetslivssociologi; företagssociologi; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Vi har i vår uppsats utfört våra empiriska studier vid Medicinska fakulteten på Institutionen för hälsa, vård och samhälle. Vi har här valt att undersöka vi-känslan inom organisationen. I Medicinska fakultetens kommunikationsplan står det nämligen att organisationen strävar mot att stärka vi-känslan. LÄS MER

 2. 2. Svenska amfibieförband - förmåga att genomföra internationella amfibieoperationer

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Lennart Borneklint; [2004]
  Nyckelord :Stridsvärde; Amfibieförband; Militära operationer; Uppsatser; Chefsprogrammet; Chefsprogrammet 2002-2004; Internationella aspekter;

  Sammanfattning : Idag påtalar våra högsta militära chefer att grunden för Försvarsmakten är förmåga till att kunna genomföra väpnadstrid. Samtidigt påtalas det av samma chefer att våra insatsförbands ska ha samma förmåga nationellt sominternationellt. LÄS MER